Inicijativa o javnim raspravama o propisima

21 okt 2011

Nekoliko nevladinih organizacija pokrenulo je inicijativu za definisanje i unapređenje javne rasprave o zakonskim i podzakonskim aktima i korišćenju interneta u tom procesu

Nekoliko nevladinih organizacija pokrenulo je inicijativu za definisanje i unapređenje javne rasprave o zakonskim i podzakonskim aktima i korišćenju interneta u tom procesu.

„Želja nam je da se sam proces javne rasprave zakonski uredi, da bude što transparentniji i da u njemu učestvuje što više zainteresovanih institucija, organizacija i građana. Smatramo da se u Srbiji zakoni i podzakonska akta donose bez učešća građana i zainteresovane javnosti“, kaže se u zajedničkom saopštenju tih organizaija.

Dodaje se da su Zakonom o državnoj upravi javne rasprave predviđene, ali da taj proces nije definisan, kao ni njegova obaveznost.

„Korišćenje interneta u tom procesu doprineće da rasprave budu jeftinije, kvalitetnije i efikasnije. Borimo se za uvođenje elektronskih javnih rasprava o nacrtima zakona i podzakonskih akata na Internet portalu eUprava“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se inicijativa pod nazivom „Zakon je NAŠ!“ može podržati na društvenim mrežama Facebook i Twitter, na adresama:

http://www.facebook.com/ZakonJeNas

i http://twitter.com/#!/ZakonJeNas.

Pokretači te inicijative su Edukacioni centar, Centar za unapređivanje pravnih studija CUPS, Biro za društvena istraživanja BIRODI, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sretenje, Unija poslodavaca Srbije, a podrzala ju je i Uprava za Digitalnu Agendu.

Podelite ovu stranicu!