Inicijativa Ne davimo Beograd pozvala građane na dijalog

30 Aug 2017

"Došlo je vreme da konačno preuzmemo razvoj ovog grada u svoje ruke, jer kako se on bude razvijao takvi ćemo i mi ljudi biti"

Inicijativa “Ne da(vi)mo Beograd” predstavila je danas brošuru “Kako se borimo” i pozvala gra?ane da uklju?e u rad Inicijative i uti?u na formulisanje politika koje se odnose na njihove lokalne sredine.

Predstavnici Inicijative danas su na konferenciji za novinare kazali su da gra?ani mogu da se uklju?e u rad Inicijative kroz platformu ucestvuj.nedavimobeograd.rs, gde mogu da iznose realne probleme sa kojima se susre?u i predloge za njihovo rešavanje.

Cilj platforme je, kako su naveli, omogu?avanje demokratskog dijaloga o formama i sadržaju druga?ijih gradskih politika.

Pored toga, danas je predstavljena i mapa žarišta, na kojoj je 35 lokacija koje se prostiru od Savskog nasipa, preko novobeogradskih blokova, Velikog ratnog ostrva do deponije u Vin?i.

Predstavnik Inicijative Radomir Lazovi? ocenio je da se elementi iz rada na projektu “Beograd na vodi” prelivaju i na druge delove grada i da su ozna?ene lokacije na mapi “ta?ke i površine na kojima se politika otimanja grada od gra?ana dobija svoju prostornu, opipljivu, životnu dimenziju koja ?e biti osnov teritorijalnog delovanja inicijative”.

Predstavik Inicijative Dobrica Veselinovi? rekao je da je plan da se od septembra brošura i platforma predstave gra?anima, da ?e od oktoba do decembra predstavnici inicijative razgovarati sa gra?anima na nivou mesnih zajednica i blokova, kao i da ?e od januara do marta u?i u predizbornu kampanju za gradske izbore u Beogradu.

On je rekao da je dugoro?ni cilj Inicijative da gra?ani prestanu da se bore protiv ne?ega, ve? da po?nu da se bore za ono što žele i je to koncept koji ?e ponuditi gra?anima i na izborima, jer se, prema njegovim re?ima, politi?ke odluke gra?anima danas serviraju, umesto da i oni u?estvuju u njihovom donošenju.

“Došlo je vreme da kona?no preuzmemo razvoj ovog grada u svoje ruke, jer kako se on bude razvijao takvi ?emo i mi ljudi biti”, rekao je Veselinovi?.

Lazovi? je rekao da je optimisti?an i da gra?ani žive “po?etak kraja sadašnje vlasti”.

U brošuri Inicijativa je objavila i sredstva kojima se finansira. Navodi se da je od maja 2016. do juna 2017. godine prikupljeno 2.317.566 dinara i da je na organizaciju protesta u proseku trošeno 180.000 dinara, a da su ostala sredstava koriš?ena na razli?ite akcije Inicijative, sudske troškove i oglašavanje na društvenim mrežama.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!