Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podržala Sašu Jankovića

25 Jan 2017

"Od njega očekujemo i da sprovodi politiku koja u prvi plan stavlja interese svih građana, a pogotovo građana koji su u nezavidnom materijalnom položaju, nasuprot interesa postojeće ekonomsko-političke elite"

Inicijativa “Ne da(vi)mo Beograd” podržala je ve?eras zaštitnika gra?ana Srbije Sašu Jankovi?a u nameri da se kandiduje za predsednika Srbije.

“Ukoliko želimo da živimo u demokratskom društvu, potrebno je uspostaviti funkcionalne demokratske institucije, vladavinu prava i pravnu državu, nasuprot vladavini javnih funkcionera koji sebe postavljaju iznad zakona, a deluju mimo zakona. Saša Jankovi? je svojim radom pokazao da poštuje ova na?ela, i zbog toga ga podržavamo u kandidaturi za predsednika Srbije”, navodi se u saopštenju.

Inicijativa isti?e da je Jankovi? stao u odbranu prava, sloboda i dostojanstva gra?ana, i da je tražio na?in da se sistemski isprave nepravilnosti u funkcionisanju izvršnih i upravnih organa vlasti.

“Podse?amo da je Zaštitnik gra?ana utvrdio i s razlogom obelodanio javnosti da je beogradska policija sau?estvovala i stala na stranu kriminalne grupe koja je u no?i izme?u 24. i 25. aprila 2016. godine, lišila slobode i ugrozila bezbednost gra?ana i srušila objekte u Hercegova?koj ulici u Savamali”, piše u saopštenju.

Inicijativa “Ne da(vi)mo Beograd” je navela da bi Jankovi? na mestu predsednika Srbije doprineo razvoju demokratskog društva u kojem se poštuju slobode i prava gra?ana, kao i spre?avanju samovolje i instrumentalizacije institucija sistema u korist ljudi bliskih vlasti.

“Od njega o?ekujemo i da sprovodi politiku koja u prvi plan stavlja interese svih gra?ana, a pogotovo gra?ana koji su u nezavidnom materijalnom položaju, nasuprot interesa postoje?e ekonomsko-politi?ke elite”, ukazuje se u saopštenju.

Ocenjuje se da je preduslov za poboljšanje života u Srbiji da se znatno smanje ekonomske nejednakosti u društvu, oja?aju i zaštite socio-ekonomska i radni?ka prava, spre?i dalja privatizacija javnih resursa, a uve?a skup javnih dobara dostupnih svima.

“Izme?u ostalog, to podrazumeva da se ponovo uspostavi kvalitetno i svima dostupno zdravstvo, obrazovanje i socijalna zaštita. To podrazumeva i da se ispravi nepravda koja je privatizacijama i kriminalnim radnjama naneta radnicima. To zna?i i da pravi kriminalci koji imaju potporu države moraju završiti u zatvoru, a da se mora zaustaviti politika kojom se sve privatizuje, gura na tržište, deli gra?ane na one koji žive u luksuzu i one koji nemaju ništa”, piše u saopštenju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!