Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd: Nikolićeve divlje vikendice ne smetaju, a džamije smetaju

27 May 2017

Zašto zakon važi za slabije, a ne važi za moćnije?

Inicijativa “Ne da(vi)mo Beograd danas je ocenila da su nejasni kriterijumi po kojima gradske i opštinske vlasti odlu?uju o rušenju nelegalno izgra?enih objekata.

“Kako to da nelegalno podignute vikendice, izme?u ostalih i one u vlasništvu (predsednika Srbije) Tomislava Nikoli?a, koje ugrožavaju bezbednost gra?ana, kao i brojni poslovni objekti koji zauzimaju javne površine godinama nemaju nikakve smetnje, dok se, bukvalno preko no?i, ruše objekti namenjeni ostvarivanju šireg interesa odre?ene zajednice”, ukazala je Inicijativa.

Po nalogu vlasti u Zemunu, u no?i izme?u ?etvrtka i petka porušen je objekat Islamske zajednice u Zemun Polju jer za gradnju nisu bile date potrebne dozvole, a Inicijativa smatra da je rušenje tog objekta bilo “nepotrebno i štetno”.

“Opravdavanje nelegalne gradnje time što i ostali rade isto, ili time da se oduvek tako radilo, potpuno je neprihvatljivo. Jednako je neprihvatljivo kada ga koristi ministarka (Zorana) Mihajlovi? da objasni nelegalnu rekonstrukciju obaloutvrde, tzv. Sava promenade, kao i kada ga koriste verske zajednice”, navodi se u sapštenju Inicijative “Ne da(vi)mo Beograd”.

Dodaje se da službe koje su naložile rušenje verskog objekta “no?nim rušenjem pokazale potpuno odsustvo razumevanja potreba, kao i specifi?nosti zajednice koja je objekat gradila”.

“Da li je politi?ka mo? i u ovom slu?aju bila presudna? Zašto zakon važi za slabije, a ne važi za mo?nije? Da li je ovo zaista poruka da svi moraju da se pridržavaju zakona, ili je ovo samo još jedno slanje signala da kršenje zakona prolazi samo ako ste vlast ili bar u dilu sa vlastima?”, zapitala je Inicijativa.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!