Inicijativa mladih uputila pismo Vučiću: Dijalog ugrožen, zaštitite borce za ljudska prava

02 Jun 2017

"Nemoguće je razgovarati ukoliko se ekstremističke grupe osećaju slobodno da se nasilno razračunavaju sa neistomišljenicima"

Inicijativa mladih za ljudska prava pozvala je danas predsednika Srbije Aleksandra Vu?i?a da otvoreno stane na stranu onih koji godinama promovišu vrednosti pomirenja i saradnje i da svoj autoritet stavi u funkciju zaštite onih koji brane ljudska prava i kojima je bezbednost ugrožena.

Predstavnici Inicijative su u otvorenom pismu upu?enom Vu?i?u naveli, da su razumeli kao “odli?an signal” što je me?u prvim temama koje je otvorio u svom predsedni?kom mandatu odnos prema Kosovu i regionu.

Oni su ga u pismu “upoznali sa ?injenicom” da se vrlo sadržajni, živi i intenzivni dijalog na tu temu ve? godinama vodi pod okriljem civilnog društva širom regiona, a da je taj dijalog poslednjih dana ugrožen fizi?kim pretnjama i atmosferom lin?a koju stvaraju ultradesni?arske i navija?ke grupe.

Kako su naveli, doga?aji koji predstavljaju platformu za dijalog nasilno se prekidaju, pretnje predstavnicima nevladinog sektora su sve otvorenije i eskalacija nasilja je neminovna ako državni organi konkretno ne reaguju.

Neophodan uslov za dijalog koji ste najavili jeste eliminacija svakog oblika nasilja iz javnog prostora. Nemogu?e je razgovarati ukoliko se ekstremisti?ke grupe ose?aju slobodno da se nasilno razra?unavaju sa neistomišljenicima”, piše u otvorenom pismu.

Oni su u pismu naveli i da postoje brojna pitanja bez zajedni?kog odgovora u društvu i velika neslaganja o klju?nim društvenim i politi?kim pitanjima, kao i da se u potpunosti slažu s ocenom koju je Vu?i? izneo po preuzimanju predsedni?ke dužnosti da je širi dijalog neophodan.

“Verujemo da ta?ka okupljanja i osnova za taj dijalog, treba biti poruka ‘Sramota je mrzeti!‘”, navedeno je u otvorenom pismu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!