Inicijativa mladih se vratila u Koaliciju za REKOM

05 Oct 2010

“Inicijativa je oduvek bila u potpunosti privržena ideji o osnivanju REKOM-a, kao jednoj od najvažnijih ideja u oblasti tranzicione pravde na Balkanu”, piše u saopštenju. Dodaje se da će Inicijativa mladih nastaviti da zagovara ideju o osnivanju komisije i pomaže u stvaranju uslova za obezbeđivanje podrške REKOM-u.

Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava iz Srbije saopštila je danas da je ponovo postala ?lanica Koalicije nevladinih organizacija za osnivanje regionalne komisije za utvr?ivanje ?injenica o žrtvama ratova na prostoru bivše SFRJ (REKOM).
 
“Inicijativa je oduvek bila u potpunosti privržena ideji o osnivanju REKOM-a, kao jednoj od najvažnijih ideja u oblasti tranzicione pravde na Balkanu”, piše u saopštenju. Dodaje se da ?e Inicijativa mladih nastaviti da zagovara ideju o osnivanju komisije i pomaže u stvaranju uslova za obezbe?ivanje podrške REKOM-u.

Inicijativa mladih je u maju 2010. godine istupila iz Koalicije za REKOM, zbog koncepcijskih neslaganja sa rukovo?enjem Koalicijom. Koaliciju za REKOM ?ini oko 1.000 nevladinih organizacija i pojedinaca iz regiona bivše SFRJ.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!