Inicijativa: Biblioteci dati ime Mirka Đorđevića

13 Mar 2016

U aprilu će se navršiti dve godine od smrti Mirka Đorđevića

Meštani sremskog sela Šimanovci pokrenuli su inicijativu da seoska biblioteka dobije ime po pokojnom književniku, publicisti, sociologu religije i profesoru Mirku ?or?evi?u (1938-2014).

“Sada je prilika da mu se na najbolji na?in odužimo i sa?uvamo se?anje i uspomenu na njega za budu?e generacije”, rekao je jedan od inicijatora ideje ?or?e ?irkovi?.

Inicijativu je podržalo više od 100 meštana, zatim prosvetni radnici iz lokalne škole, kao i petnaestak javnih li?nosti iz sfere kulture iz celog Srema.

U aprilu ?e se navršiti dve godine od smrti Mirka ?or?evi?a, a ideja je da tada biblioteka ponese njegovo ime.

Bio je oštar kriti?ar vrha Srpske pravoslavne crkve (SPC), iako je i sam bio hriš?anski vernik. Za SPC je govorio da, kao politi?ka snaga, ima ogroman uticaj u društvu, a za vode?e ljude te verske zajednice govorio je da su svoji konzervativnim shvatanjima u žestokom sukobu sa tekovinama modernog društva.

?or?evi? je govorio da je misija crkve evangelizacija a ne klerikalizacija, odnosno da je crkva spasenjska ustanova a ne politi?ka organizacija.

Optuživao je SPC da je odigrala veliku ulogu u dovo?enju na vlast Slobodana Miloševi?a, a da je kasnije zauzela ulogu dominantnog politi?kog faktora, kakvu je svojevremeno imao komunisti?ki Centralni komitet.

?or?evi? je govorio i da SPC nije bila samo svedok ve? i sau?esnik u minulim ratovima iz devedeetih godina prošlog veka.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!