Indija: Deca i žene lake mete silovatelja

10 Feb 2013

U rezultatima najnovije studije organizacije Hjuman rajts voč (HRW) navodi se da su u Indiji žene i deca zabrinjavajuće često izloženi zlostavljanju. Stoga ova organizacija traži od indijske vlade da ih bolje zaštiti

U jednom televizijskom izveštaju na indijskoj televiziji ovih dana je emitovana pri?a ?etvorogodišnje devoj?ice. Jedan prijatelj njenog oca je dete seksualno zlostavljao. Ovo je u ?itavoj seriji samo jedan slu?aj o kojem poslednjih sedmica izveštavaju indijski mediji. Ti izveštaji nakon brutalnog grupnog silovanja studentkinje u Nju Delhiju ?ini se privla?e više pažnje: „Radi se o skrivenom problemu koji se zapostavlja. Na svu sre?u ljudi sada po?inju da govore o tome – o seksualnom nasilju nad ženama ali i nad decom“, kaže Mark Dume, koji je za organizaciju za zaštitu ljudskih prava HRW upravo završio studiju na tu temu.

Studija dolazi do rezultata, a to je paralela s pritužbama mnogih žena, da u Indiji postoje zakoni i da su oni dobri ali da nisu delotvorni jer se ne primjenjuju: „Svako zna da je problem na koji na?in policija tretira ovu temu. Prema zakonu, svaka policijska stanica u Indiji mora da zaposli jednog službenika koji je obu?en da se bavi slu?ajevima zlostavljanja dece. Ali nema tih službenika u svim stanicama. Dokumentovali smo slu?ajeve gde se policija pogrešno ophodila prema deci.“

Prevladavanje straha

Ve? i žene, objašnjava autor studije, moraju da prevladaju strah da bi se obratile nadležnim službama zato što ih tamo ?esto ne shvataju ozbiljno i što još više uve?avaju njihovu bol. Još teže je deci: „Razgovarali smo sa decom koja su silovana. Policija im nije verovala i omalovažala ih je. U jednom slu?aju je to bila 14-godišnja devoj?ica koju je silovao ?lan jedne uticajne porodice. Kada je u policiji želela da podnese prijavu, zatvorena je. Dvanaest dana nije smela da razgovara sa roditeljima. Za to vreme policajci su devoj?icu pokušavali da ubede da povu?e prijavu.“

Zlostavljanja se, kaže Dume, naj?eš?e dešavaju u porodici. Indijska vlada je spoznala problem i prošle godine usvojila zakon koji bi trebalo da omogu?i bolju zaštitu dece, hvali HRW. Problem je me?utim i dalje njegova primena u ovoj ogromnoj zemlji.

(Kak Kistner/Belma Fazlagi?-Šesti?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!