Incident na tribini LSV-a u Somboru

18 Mar 2008

Tribinu

Tribinu Lige socijademokrata Vojvodine u Somboru, pod nazivom „Nije Vojvodina krava muzara“, obeležio je incident kada je u jednom trenutku u salu Gradske ku?e u kojoj se održavala, ušla grupa od dvadesetak mladi?a i devojaka obu?enih u crne majice s natpisima „S verom u Boga do kona?ne pobede“ i „Kosovo je srce Srbije“.

Ova grupa je mirno, le?a okrenutih govornicima, Nenadu ?anku i Aleksandru Martonu, dvadesetak minuta odstojala, da bi se nakon toga udaljila iz sale pevaju?i „Pesmu kosovskim junacima“ i podižu?i tri prsta u pravcu Nenada ?anka koji im je istim znakom otpozdravljao. Mada su odbijali da se izjasne o svojoj eventualnoj politi?koj pripadnosti, me?u njima se moglo prepoznati nekoliko omladinaca koji su u?estvovali u nedavnim protestima protiv jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, ali i podeli besplatnog hleba Somborcima u pokušaju bojkota somborskih pekara ?iji su vlasnici Albanci.

– Moje srce peva kada vidim ove mlade ljude. Ova deca prizivaju se?anje na 24. april 1992. godine kada nam je, u pokušaju da nam objasne kako ništa ne razumemo, u ovoj istoj sali dobrodošlicu uz duge cevi i bombe poželeo dobrovolja?ki odred „Vukašin Šoško?anin“. Danas, prepodobni i prepošteni ?etni?ki vojvoda Jovo Ostoji? piše memoare i kaže: razo?arao se u silnu borbu za Srpstvo, razo?arao se što su krv srpskih dobrovoljaca obra?unavali u litrama švercovane nafte – prokomentarisao je mirni protest lider LSV-a. – Mladi ste, deco, poraš?ete, kaza?e vam se samo. Ponovo se u ovoj zemlji, zahvaljuju?i Vojislavu doktoru Koštunici i Stranki ruskih službi, pale vatre rata, ponovo imamo balvan revoluciju i politi?ki marketing, koliko do 11. maja, kad ?e biti rešena sudbina Srba ispod, a verovatno i iznad Ibra. Ali, nije se ?uditi kad živimo u zemlji u kojoj Slobodan Miloševi? još nije umro, u kojoj je Mladi? heroj, a Kosovo u Srbiji. Po ?ankovim re?ima treba imati hriš?anskog razumevanja za mlade ljude u crnim majicama:

– Da im roditelji svojim platama mogu kupiti pristojnu garderobu, ne bi obla?ili crne majice, da imaju sportske terene, ne bi zabavu tražili u navija?kom vandalizmu i, da igde mogu da otputuju, ne bi ovde izigravali opoziciju sloganima državnih vlasti – upozorio je lider LSV-a Nenad ?anak.

Govore?i o predstoje?im izborima, on je najavio koaliciju s DS-om i G17 plus na republi?kom nivou okupljenu oko imena Borisa Tadi?a, ali i izlazak na pokrajinske izbore „ u dve kolone“.
– Na pokrajinske izbore LSV ?e izlaziti druga?ije. Na listi kojoj ?e nosilac biti Nenad ?anak, što ?e re?i ja, bi?e sve autohtone vojvo?anske stranke i one kojima centrale u Beogradu ne vezuju jednu ruku iza le?a. Na drugoj listi ?e biti DS i G17 plus i, biraju?i izme?u ove dve liste, gra?ani ?e imati priliku da profilišu politiku koja ?e se voditi u Vojvodini. Što se ti?e lokalnih izbora, opštinski i gradski odbori imaju slobodu da, od prilike do prilike, odlu?e o koaliciji, ali u obzir ne dolazi nikakva saradnja sa SRS-om, SPS-om i… vide?emo – kazao je, izazivaju?i smeh prisutnih na tribini, ?anak, kome je opservacija na temu ?edomira Jovanovi?a poslužila i da ozvani?i stav o eventualnoj koaliciji s LDP-om.

– Kad sam video koliko su ?edomiru Jovanovi?u puna usta evropejstva i demokratije, odmah sam se zabrinuo. Dozvoljavam da se ?ovek menja i evoluira, ali imam taj problem da dugo pamtim, pa se tako se?am ?ede i kao desnog nacionaliste dok je rukovodio studentskim protestima, ali i na?ina na koji je rukovodio odborni?kim klubom DOS-a. Na prošlim republi?kim izborima, u kampanju po Vojvodini puštao sam ga onako lepog i šlang ispred sebe, pa je koristio priliku da nas prozove što se nedovoljno zalažemo za autonomiju Vojvodine. Kad je ušao u Skupštinu, time se bavio reda radi, najvažnije mu je bilo pitanje monopola Miškovi?eve „Delte“.

M. Miljenovi?, Dnevnik

Podelite ovu stranicu!