ILIR DEDA: Platforma Srbije podseća na neke iz devedesetih

24 Dec 2012

Ova platforma više liči na neke platforme iz devedesetih godina prošlog veka nego na ono što se od Srbije traži danas

O?ekivalo se da Srbija iza?e sa platformom kako gleda na normalizaciju odnosa sa Kosovom, a srpski državni vrh je umesto toga mislio da platforma treba da bude o unutrašnjem ustrojstvu Kosova, kaže za RSE Ilir Deda, direktor Instituta za politi?ka istraživanja i razvoj iz Prištine.

Deda: Mogu vam re?i da u Prištini vlada veliko razo?arenje jer platforma predvi?a potpunu defunkcionalizaciju Kosova i raspar?avanje Kosova na nekoliko regiona što nije ni realno niti se može na?i na pregovara?kom stolu. Ovo je u stvari korak nazad u odnosu na ?etiri ta?ke koje je predložio bivši predsednik Boris Tadi? koje su predvi?ale jednu teritorijalnu autonomiju samo za sever Kosova. Tako?e sadašnja srpska platforma, koja je procurela u javnost, je u potpunoj suprotnosti sa Rezolucijom Generalne skupštine UN i uslova EU za Srbiju i za Kosovo ka daljim integrativnim tokovima ka Evropi i normalizaciji odnosa izme?u dve zemlje.

RSE: Da li bi za Prištinu ijedna ta?ka iz te platforme mogla da bude prihvatljiva, recimo ta?ka koja govori o autonomiji za srpske opštine?

Deda: Ne može ni jedna od tih ta?aka biti prihvatljiva jer srpske opštine na Kosovu ve? uživaju široku autonomiju i samoupravu sa velikim ovlaš?enjima, a srbijanska platforma predvi?a stvaranje jednog srpskog entiteta, poludržave u okviru Kosova, tako da ova platforma ne?e doprineti i ne doprinosi klimi normalizacije i mislim da je pravo vreme da EU sada iza?e sa svojim vi?enjem normalizacije odnosa.

RSE: U nekim komentarima nakon objavljivanja ove platforme ocenjuje se da se ?ini da Beograd odustaje od ?esto pominjane ideje o podeli Kosova. Da li i vi imate takav utisak?

Deda: Od leta 2011. godine Beogradu je jasno re?eno da podela Kosova ne dolazi u obzir i svi su politi?ki akteri u Srbiji to shvatili i digli ruke od te opcije. A ovo što su sada predložili je me?ufaza ka jednoj podeli, da se stvori jedan polunezavisni srpski entitet na Kosovu koji ?e jednog dana da se otcepi. Ova platforma u stvari više li?i na neke platforme iz devedesetih godina prošlog veka nego na ono što se od Srbije traži danas.

RSE: Mislite li da ova platforma može na neki na?in  da uti?e na dalji dijalog Beograda i Prištine i slede?i susret Da?i?a i Ta?ija? Šta bi mogli biti koraci prištinskih vlasti?

Deda: Priština ?e po izjavama ostati u procesu dijaloga, ve? su odre?ene teme za sastanak 17. januara. Strahujem da ova platforma više može da obmane kosovske Srbe koji ?e se još jednom ponadati da možda može do?i do jedne ve?e uloge Srbije u njihovim životima što je izrazito loše i negativno jer na kraju se oni sami mogu ose?ati poraženim jer ova platforma ne?e zaživeti kao što ni njeni elementi ne?e biti deo dijaloga, a uopšte nije ni trebalo da do?emo do ovoga da se kosovski Srbi obmanu na takav na?in kao što radi sadašnji predsednik Srbije.

(Ljudmila Cvetkovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!