Ili decentralizacija ili raspad sistema

28 Mar 2012

„Zahtev da Vojvodina bude republika nije nikakav zahtev za secesiju. Uostalom, i Nemačka je federalna”

Predsednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanovi? izjavio je ve?eras da Srbija mora da ide putem decentralizacije, jer ?e se u suprotnom desiti “raspad sistema”.

“Srbija je izuzetno centralizovana država, zbog ?ega ima puno problema u njenom funkcionisanju”, rekao je Jovanovi? na tribini o decentralizaciji.

On je ocenio da je spuštanje nadležnosti na niže i srednje nivoe vlasti, odnosno na lokalne i na pokrajinski nivo, preduslov daljeg razvoja zemlje.

Ekonomista Miroslav Prokopijevi? ocenio je da problem predstavlja ?injenica da se dešava centralizacija, odnosno koncentracija stanovništva u velikim gradovima, kao i koncentracija privrede, na prvom mestu u Beogradu, a potom i u Novom Sadu.

Prokopijevi? je naveo da Beograd daje 44 odsto nacionalnog proizvoda, a Vojvodina i centralna Srbija po 28 odsto.

On se založio za reformu lokalnih samouprava, po receptu koji je primenjen u In?iji, za smanjivanje dažbina za preduzetnike i firme, za zaustavljanje zapošljavanja po partijskim linijama u opštinskim i gradskim preduze?ima, kao i za reformu javnih i komunalnih preduze?a.

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenio je da vlast u Srbiji ne želi da deli vlast sa nižim nivoima odlu?ivanja, „posebno dok traje završnica velike tranzicione plja?ke”.

Prema njegovim re?ima, o decentralizaciji se pri?a samo na nivou ekscesa, kao što je bio nedavni slu?aj sa inicijativom manjih vojvo?anskih stranaka i nevladinih organizacija da Vojvodina treba da bude republika unutar „Savezne Republike Srbije”.

Profesorica beogradskog Fakulteta politickcih nauka Snežana ?or?evi? kazala je da ne razume zašto se na ideju o „Vojvodini republici” reaguje unapred negativno i ocenila da je to legitimna ideja.

„Zahtev da Vojvodina bude republika nije nikakav zahtev za secesiju. Uostalom, i Nema?ka je federalna”, kazala je ?or?evi?eva i dodala da sve ideje treba staviti na sto i dogovoriti se o na?inu decentralizacije i regionalizacije Srbije.

Tribinu je organizovala Kancelarija Nacionalnog saveta za decentralizaciju, povodom predstavljanja knjige „Pojmovnik decentralizacije”.

Tribinu je obeležilo i neuobi?ajeno raspravljanje njene voditeljke, pomo?nice direktorice Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Nataše Dragojlovi?, sa pojedincima iz publike.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!