Igor Salak zamenik predsednika DS 

01 Nov 2016

Mićunović odbio da bude počasni predsednik DS-a

Glavni odbor Demokratske stranke (DS) izabrao je Igora Salaka za zamenika predsednika te stranke, a za predsednika Izvršnog odbora Radoslava Miloji?i?a, re?eno je danas agenciji Beta u DS.

Glavni odbor DS je za generalnog sekretar izabrao Gordanu ?omi?, a za sekretara stranke Gorana Jaji?a. Skupština DS je prethodno istog dana, u subotu, 29. oktobra, prihvatila predlog Predsedništva i za predsednika Politi?kog saveta izabrala Zorana Lutovca.

Predsedništvo je doskorašnjeg predsednika politi?kog saveta DS Dragoljuba Mi?unovi?a predložilo za po?asnog predsednika stranke, ali Mi?unovi? to nije prihvatio navode?i da po?asti prepušta drugima, a da on želi da bude aktivni ?lan DS.

Skupština DS je izabrala i 40 ?lanova stalnog sastava Glavnog odbora stranke, ?lanove Statutarne komisije i Nadzornog odbora.

Kako je Beti re?eno, da bi se završio izborni proces u DS i konstituisali svi organi, ostalo je još da Predsedništvo DS izabere internacionalnog sekretara stranke, sekretara Predsedništva i portparola stranke.

U Demokratskoj stranci su 24. septembra bili prvi neposredni strana?ki izbori. Za predsednika je izabran Dragan Šutanovac, a za potpredsednike Tamara Tripi?, Branislav Le?i?, Nada Kolundžija, Jovan Markovi? i Igor Salak.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!