IGOR BESERMENJI: SNS – paravan za siledžije

20 Jan 2016

Sve najgore što smo imali, izabrali smo i pustili da vlada

Politi?ko nasilje u Beloj Crkvi koje smo putem medija mogli da pratimo maltene u živom prenosu, još jedna je potvrda siledžijske osnove na kojoj je nastala, rasla, pobedila i (do danas) opstala Srpska napredna stranka. I dok se Vesna Peši? uveliko izvinjava na Tviteru priznaju?i da je pozivanje na bojkot Borisa Tadi?a i njegove stranke 2012. godine bila velika greška, bivši predsednik te stranke i ove države još uvek se ne izvinjava zbog odgovornosti za stvaranje politi?ke hobotnice koja danas svojim pipcima šiba u bukvalnom smislu ljude po celoj Srbiji.

Ali, o nastanku SNS-a valjda i nije više toliko vredno govoriti u danima kada je aktuelan po?etak njenog pada. Kako je ta stranka rasla, tako?e je poznato. Kupuju?i ljude poslom, hranom, sendvi?ima, crvenim nov?anicama, paketima pomo?i i, kona?no, kalendarima. Prete?i, ucenjuju?i, tako?e. Uz sve to, a nikako manje važno, rasla je i zahvaljuju?i nesposobnosti Demokratske stranke da na vreme prepozna svoje bolesti i reformiše se, reši rukovodstva, jednog na?ina razumevanja sebe same. U tom smislu, odgovornost ove dve stranke za oja?enost ovih mu?enih ljudi u Beloj Crkvi, pa i svih ostalih, svih nas ustvari, skoro da je podjednako relevantna, iako daleko od toga da njihove (ne)odgovornosti danas imaju jednaku težinu, jer današnja republi?ka vlast je neobrazovana, tragikomi?na, siledžijska, okrutna i beskrupulozna, što se za proteklu svakako nije moglo re?i.

Me?utim, istina je da danas opozicija ni na koji na?in ne može pomo?i gra?anima me?usobnim šamaranjem, a tako ne može pomo?i ni sebi samoj. Opoziciju u Srbiji svakako ne smatram homogenom skupinom, jer ona to nikada i ne može biti, ona nikada nije u jednini, ali niko od njih danas ništa pametno ne?e u?initi napadaju?i onog drugog iz opozicije. Isto tako, ni gra?ani, pa tako ni ovaj tekst, nisu od pomo?i, ako ?e i u ovim tmurnim danima po demokratiju, po život, po dostojanstvo u Republici Srbiji, anatemisanje opozicije biti nastavljeno. Pre svega je to tako zato što je ova zemlja danas u situaciji u kojoj, uz sve zamerke, probleme, nedostatke, nije bila nikada u vreme prethodne vlasti.

Dešavanja u Beloj Crkvi, zatim i pretnje koje je pripadnik Levice Srbije nedavno doživeo u In?iji, kada su mu tri vidno pijana pripadnika SNS-a, u pokušaju da nepozvani u?u u njegovo dvorište, rekli da razmisli o posledicama koje ga ?ekaju ako ne bude glasao za SNS, te brojni sli?ni incidenti, koji još malo ne?e biti ni u vestima zbog svoje u?estalosti, to potvr?uju. Pred ove izbore, lokalne, pokrajinske i republi?ke, vreme je da svi gra?ani shvate o ?emu se radi kada je SNS u pitanju. Više nije potrebno ni tražiti odgovore, jer se oni sami pružaju. Kao što vidite, u toj demonskoj stranci je dovoljno neskrivenih siledžija koje ne umeju ?ak ni da pre?ute ono što utrenirani premijer malo veštije ?uva za sebe. Radi se o jednoj politi?koj stranci koja služi kao paravan neobrazovanih siledžija za mužu novca gra?anki i gra?ana Srbije, paravan za ostvarenje pubertetske ambicije premijera Vu?i?a, a to je da po svaku cenu upravlja životima miliona. Ta stranka danas služi tome da Vu?i? sedi na tronu, tamo gde je uvek hteo da bude, a da oni koji su mu u tome pomogli, sebe lokalno i republi?ki nagra?uju državnim novcem, dok bespogovorno ljube njegovu sliku i izvršavaju poslove koji ?e Njega na tronu zadržati.

Njegovi poslušnici bi sada da se nagra?uju i pokrajinski. Ako pogledate ko su vi?eniji i manje vi?eni funkcioneri te banditske partije, ali još jednom onako bliže pogledate ako ste bili baš ignorantni, pa do sada niste primetili, shvati?ete da je to najgore što ova zemlja danas ima. Sve najgore što smo imali izabrali smo i pustili da vlada, pustili u skupštine, u preduze?a, u upravne i nadzorne odbore. Pogledamo li i desno, u sasvim antievropski i anticivilizacijski opredeljene partije, koliko god ja ne razumeo i ne prihvatao njihovu politiku, vide?emo da od njih barem znate šta da o?ekujete. Sanda Raškovi? Ivi? i Dveri ?e nastaviti da insistiraju na politici okretanja istoku i Rusiji, ignorišu?i stvarnost i to da je Srbija deo Evrope, a ne Azije. Šešelj ?e biti Šešelj. Ali Srpska napredna stranka je kao onaj ?ak koji ?e da pobegne sa ?asa sa svima ostalima, pa se onda vrati i prijavi sve osim sebe. Nikada ne znate na šta su još spremni, osim što su konstantno bezobrazni i beskrupulozni.

Od dva odborni?ka mesta oni ?e da naprave dvadeset i da tvrde kako je sve to regularno i pošteno, da su svi stigli u njihove redove iz ljubavi. Oni su spremni da mašu balonima dok recituju ljubavnu pesmu Aleksandru Vu?i?u, bez blama priznaju?i da ?e ih on „radnim mestima nagraditi“, sve to snime i onda oka?e na youtube da mogu svi da ih vide. Tu je ve? jasno o kome i o ?emu se radi. Da ne pominjemo da je to stranka koja je, po sopstvenoj želji, predložila neadekvatno obrazovane ljude da vode zemlju i sede u skupštinama i tako ih nesretno naterala da se tako nevešti i nemo?ni brane od, s debelim razlogom, sablažnjene javnosti. Da ne pominjemo ko im je bio kandidat za predsednika države. A, to što je on pobedio, i što su svi oni pobedili, to je više reklo o nama samima te 2012. godine. I o Vesni Peši?, doduše. Ali i o Borisu Tadi?u. Mora biti još ovog puta re?eno.

SNS se sada, hvala kome god, suo?ava sa najtežim danima od svog osnivanja, o ?emu svedo?i polusatni aplauz koji je premijer dobio od „svojih“, kada im je saopštio da se on odlu?io za vanredne parlamentarne izbore. Taj nesre?ni polusatni aplauz koji smo bili prinu?eni da gledamo i slušamo u svom punom trajanju prate?i vesti, po?etak je pada Srpske napredne stranke. Iako istraživanja pokazuju da ta partija i dalje ima ve?inu podrške u opredeljenom bira?kom telu, dobar deo vas koji ovo ?itate verovatno je u delu neopredeljenog bira?kog tela. Vi možete i da prelomite rezultat ovih izbora, da iznenadite i njihov aplauz pretvorite u muk. Siguran sam da niko od nas sebi ne?e dozvoliti luksuz da potceni mo? svog izbornog glasa. SNS je raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora, kako bi sebi eventualno produžila vek trajanja za još godinu ili dve, ve? potcenila sve nas, a sada ?e njima, nadam se, i oni koji su ih glasali 2012. i 2014. – pokazati da su ih precenili. Siledžije više ne?e sejati strah po Srbiji. Mi možemo da ih pobedimo.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!