IGOR BESERMENJI: Prst u oko

21 Jun 2016

Igor Mirović, kontramiting i Vučićjugend

Po sistemu, ako ne?e Mirovi? Vojvodini, onda ?e Vojvodina Mirovi?u, dogodilo se i to. Ne?e Igor Mirovi? Vojvodini, on nas je davno opomenuo da nije Vojvo?anin nego „Srbin koji živi u Vojvodini“. Super. Dobrodošli, gospodine Mirovi?u, u Vojvodinu. Mi Vojvo?ani se ne ljutimo što ne ose?ate da nam pripadate, ali bilo bi nam drago ako biste u narednim godinama, na upravlja?koj poziciji na kojoj ?ete biti, poštovali pravila naše ku?e. Vojvo?anske ku?e, koja je oduvek bila ku?a u kojoj je svako dobrodošao.

Kao kad uletite nekom u dom obuveni, bez da ste ljubazno pitali da li je to u redu i da li bi trebalo da se izujete pred ulazom, ve? ste napravili prvu grešku. Zašto, pobogu, odmah stajete na žulj novinarima i gra?anima? To je tako vu?i?evski. Ve? vi?eno, dosadno, bezveze. Nije baš dobro imati idole u tim godinama, a još je manje dobro ponavljati njihove najgore propuste. Niste se još ni ustoli?ili, a ve? ste našli vremena da se pojavite na protestu vlasti protiv novinarske profesije, protiv gra?ana, protiv slobode. I ovo je previše vu?i?evski. Ve? vi?eno, dosadno, bezveze. Bilo bi mnogo bolje da ste se manuli ta ?orava posla, i da ste nas bar iznenadili izostankom sa tog otužnog i bednog skupa koji je svojom suštinom poslao strašne poruke. Regrutovati par studenata da na sva zvona, za mikrofonom, podrže ukidanje slobode mišljenja i izražavanja i pljunu na gra?ane i njihovo pravo da se ne slože sa politikom vlasti, strašno je i sve je reklo o vama i vašim kolegama iz stranke, gospodine Mirovi?u. Nemojte da onaj tekst o Vu?i?evom Hitlerjugendu postane nešto na šta stvarno treba da obra?amo pažnju.

Jedan od tih studenata, koje ste besramno iskoristili za promociju antidemokratskih vrednosti zapitao se na toj govornici, izme?u ostalog, zašto su politi?ari bivše vlasti na protestima „Podrži RTV“. A nije se me?utim zapitao, kako ste vi, gospodine Mirovi?u, kao tada budu?i a sada aktuelni premijer Vojvodine, na istom tom protestu na kojem govori i zašto je vama dozvoljeno da budete gra?anin, a vašim politi?kim protivnicima nije dozvoljeno da u statusu gra?ana odlaze da podrže nešto s ?ime se slažu ili bore protiv onog s ?ime se ne slažu? I ne samo vi, nego skoro celokupni vrh vaše stranke, uklju?uju?i tu i zloglasnog Vulina. Ve? ste po?eli da ih u?ite ne?emu tako pogrešnom, tako mlade. To je opet tako vu?i?evski. Ve? vi?eno. Manje dosadno i bezveze, mnogo više opasno i nehumano. Umesto da ste pokazali da ste spremni da se krbate sa demokratskim vrednostima, slobodom i gra?anima koji su s pravom besni na ono što su vaše kolege „skuvale“ ure?iva?koj politici na Javnom servisu Vojvodine, mogli ste, na primer, da ne budete tamo. Da pokažete da ?ete kao vojvo?anski premijer biti sposobni i spremni da osudite svaki protest s kog ?e se nekom osporavati status gra?anina, novinara, slobodnomisle?eg ?oveka. Da pokažete da ?ete biti premijer svih gra?ana Vojvodine. Me?utim, vi ste izabrali da u statusu gra?anina, sa drugim gra?anima, šetate i borite se protiv medijskih sloboda i gra?anskog protesta. Tako se ne vodi Vojvodina, ona zaslužuje bolje.

Da ne govorim da ste pristali da budete deo ne?ega što je imalo napisan scenario u kabinetu gradona?elnika. Taj „nepoliti?ki, gra?anski protest“ kojem ste prisustvovali. Kao bivšeg ?aka Karlova?ke gimnazije, nije mi bilo pravo ni to što što ste bili deo ne?eg što je bilo ura?eno po zahtevu napisanom i sro?enom na jedan krajnje nepismen na?in. U jezi?kom smislu, tako je antisrpski zvu?alo: „Poštovani Budo, u ata?mentu meila Vam šaljem tekst za voditelju za danas. Srda?an pozdrav, Nada Kobac.“ Šta je ovo? Kome, ?emu, za koga? Za voditelju?

Moram priznati da sam bio iznena?en kada je onaj drugi mandatar saopštio da ?ete vi da budete mandatar vojvo?anske vlade. Prst u oko Vojvodini, pokazao je da mu je mir u strogonacionalno raspoloženom delu stranke važniji od Vojvodine i nasle?a koje vi, gospodine Mirovi?u, nosite sa sobom u svojoj politi?koj biografiji. Ali i to je bilo tako vu?i?evski. Ve? vi?eno, tako dosadno, tako bezveze. Ako je ve? morao neko iz vašeg društva, moram priznati i da bi na izvestan na?in bilo uzbudljivije da je na vaše mesto predložena vaša koleginica Maja Gojkovi?, koja je nedavno više puta u dva minuta Vojvodinu proglasila Republikom. Ako ništa, bar tog lapsusa radi, možda bi ga ponovila još koji put, pa da i od jednog naprednjaka ?ujemo i vidimo nešto novo. Od vas, me?utim, nisam druga?iji po?etak ni o?ekivao, a voleo bih da ste iznenadili.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!