IGOR BESERMENJI: Oni koji su uništili naše živote

27 Nov 2014

Mamac evropejstva ili "u Evropu pod našim uslovima"

Vlada Srbije se ne predaje u borbi da nam po svaku cenu izda uverenje o svom poštovanju evropske agende Srbije, puta koji prevaljujemo ka ?lanstvu u Zajednici i napretku koji na istom ostvarujemo. Evo, da ne bude da smo bili samo zajedljivi skeptici od prvog dana, dali smo im neko vreme da se dokažu u svom novom ruhu. Nismo, doduše, ni usput ?utali, jer nam je njihova prošlost ipak iz nekog ?oška onoga što je preostalo od zdravog razuma u nama bojažljivo šaputala da ne popuštamo.

U današnjoj Srbiji ?ak i tamna prošlost vode?ih srpskih državnika postala je njihov neprijatelj, a naš pobratim u mraku sazdanom od straha, cenzure, magle i mulja, jalovine i koje?ega još što nas okružuje. Kao što u današnjim najgledanijim i naj?itanijim medijima više ne možete da ?ujete bilo kakvu alternativu od onoga što je “upodobljen”, mlak, prazan stav koji kaže: “Verujmo sadašnjoj Vladi pa šta bude neka bude, jer sve druge smo ve? probali”! Tako više ne možete ni da ?ujete da novinari istih tih medija insistiraju na odgovorima na nekoliko najosnovnijih pitanja na koja bi jedan novoro?eni proevropski politi?ar morao da odgovori. Dakle, gospodine premijeru, zašto ste bili ?lan Srpske radikalne stranke, zašto ste bili deo politike koja je zagovarala rat i veliku Srbiju, zašto se nikada zbog toga niste izvinili svojim gra?anima i drugim žrtvama takve politike? Odgovor “Nekad je nekad a sad je sad” i sli?ni odgovori u obliku oblande sa mašnicom – ne prihvataju se. Nikada nismo ?uli jedno “Izvinite”. Me?utim, mašinerija je o?igledno uspešno uradila posao i prošloš?u kvarteta Vu?i?-Nikoli?-Gojkovi?-Da?i? više niko ne želi da se bavi. Više gotovo da nema novinara koji bi pitao, niti emisije u koju bi bili pozvani neki od aktera prošlosti, a ?lanovi ove Vlade, da govore na temu njihovog nasle?a iz prošlosti i bivših propalih politi?kih karijera. Ako ne?e da do?u, pa iskoristite konferencije za novinare i postavite im to pitanje pred svima.

Problem je višestruk i užasno težak na nekoliko nivoa. Prvo, o?igledno je da sve manje nas zanima ta tema izvinjenja za uništene živote generacija. Za mene, to je frapantno. Drugo, medijskom mraku u kojem jednaku bitku biju cenzura i autocenzura ne naslu?uje se kraj. Kao neko ko je uživao, doduše veoma kratko, u novinarskom poslu i televizijskoj karijeri, ovo je izrazito poražavaju? deo ponora. Tre?e, na delu je potpuna rehabilitacija ljudi koji su svojom politikom uništili najlepše godine života generacijama mojih roditelja, a da ?ak ne moraju ni da se oznoje niti da kažu: “Izvinite, bili smo užasni.” Dan kada je javnost pristala na to da prošlost ovih ljudi, a današnjih politi?kih i državnih prvaka Srbije, postane tabu tema broj jedan, bio je dan kada smo dozvolili da pranje mozga po?ne. I sami smo pritisnuli taster za prelazak u petu brzinu. Sada sve manje ima izgleda da se taj proces može zaustaviti, ali to i dalje ne zna?i da treba da prestanemo da insistiramo na tome da jednog dana ?ujemo to veli?anstveno “izvinite.” Tako je njihova prošlost koja nas je proganjala i usporavala danas jednako tabu koliko i svi mi koji bismo, zamislite, da imamo svoj stav. Dakle, 2014. opet smo u istom košu sa bivšim politi?kim životima Vu?i?a, Nikoli?a, Gojkovi?eve…Spisak je poduga?ak.

Ipak, ako do tog izvinjenja ikada i do?e, kako danas rade, ni to ne?e biti dovoljno da im poverujemo da su sada mnogo bolji. Baš kao i EU, i mi ?emo imati nove zahteve. Današnja politika Vlade Srbije je konfuzna i ako za trenutak zaboravite ono što su pri?a, deklarativne izjave i formalnosti, shvati?ete da ova Vlada još uvek baš ni?im nije dokazala da je nepovratno opredeljena za evropski put Srbije. U ovom slu?aju neke od indikatora možete prona?i ako samo pažljivo posmatrate na?ine na kojima se u javnosti govori o EU. I dalje je to, mahom, neka strašna zajednica kojoj mi eto moramo da se priklonimo. I dalje se prezentuje kao naš neprijatelj od kojeg svakog dana o?ekujemo po jednog trojanskog konja, pa kako god i u kojoj god prilici. Pogledajte samo kako o EU, zahtevima, predstavnicima sa zapada, piše zvani?no državno glasilo “Informer”. To su naslovi koji su, u najkra?em, vrlo loše raspoloženi ka EU i vrlo tendenciozno smišljeni da se gra?anima smu?i evropska agenda. Aleksandar Vu?i? je naj?eš?e gostovao upravo u emisiji ?oveka koji je urednik tih novina i za kog se iz stavova koje iznosi, a to ?ini redovno, vrlo jasno može shvatiti da je otvoreno antizapadno raspoloženi rusofil. Me?utim, nije problem on koliko je problem to što je baš njemu koji proizvodi antievropsko raspoloženje i preko novina i u najgledanijim terminima ga prodaje gra?anima, premijer prišao vezuju?i se za njegove emisije. To govori o ne?emu. Pogledajte ko je danas politi?ki analiti?ar koji ima najviše prostora u politi?kim emisijama na Javnom servisu. Izvesni Dragoljub An?elkovi?. Moram priznati da do nedavno nisam znao ko je gospodin, možda je to i moja greška, ali i on kada god bih ga slušao niti jednom nije propustio priliku da u emisijama nastupa sa istom tezom – rusofil koji, eto, podržava napore Vlade Srbije ka ne?emu s ?im se li?no ne slaže. Gospodin je dobio neverovatno mnogo termina na RTS-u u poslednjih nekoliko meseci, od jutarnjeg programa do politi?kih emisija i gotovo da sam uveren da je bio naj?eš?i gost. Dakle, sve rusofil do rusofila koji su eto prihvatili evropsku agendu iako se ne slažu sa njom, u najgledanijim televizijskim terminima. I obojici su karijere bljesnule sasvim slu?ajno u eri SNS-a. Ja taj put približavanja evropskih vrednosti gra?anima Srbije ne razumem najbolje. Kada imamo u vidu i to da konkretni koraci na putu ka EU uvek ostaju u senci velikih obe?anja, onda je jasno da se ni ova vlast nije jasno opredelila za put ka zapadnoj demokratiji, EU i vrednostima koje se usvajaju kao deo agende kada se jednom opredelite za nju. Uostalom, ako vam nekoliko evropskih zvani?nika jasno ponovi da ?ete pred ulazak u EU morati da uskladite svoju spoljnu politiku sa evropskom, a ambasador Srbije u Moskvi na to odgovori tako što kaže: “Srbija nikada ne?e uvesti sankcije Rusiji”, u ?emu je ?ak nadmašio i predsednika Srbije koji je, parafraziram, rekao: “Ne uvodimo sankcije Rusiji, ne u ovom ?asu, ne u ovim godinama”, onda ne razumem koji deo još ostaje nejasan. Premijer je tako?e u nekoliko navrata pokazao da ne planira da uskla?uje spoljnu politiku prema Rusiji sa evropskom. Ova vlada, ponavljam, nije ni?im dokazala da je zaista bespovratno opredeljena za put ka ?lanstvu u Uniji. Prijatno ?e iznenaditi ako to dokaže, ali sadašnje akcije ne ukazuju da ?e se to zaista i desiti. Današnja Vlada još uvek ?uje glas iz špice jedne emisije koji je govorio: “Mi bismo u Evropsku uniju, ali pod našim uslovima”. I dalje se srpski politi?ari u odnosu na EU postavljaju kao da smo mi ti koji njima delimo novac iz fondova, kao da mi ulažemo i ho?emo da investiramo u njihove privrede i kao da smo mi ti koji smo silom naterani da se opredelimo za njihove vrednosti, pa sve i dalje, posle svih ovih godina, radimo preko volje. Dakle, sve je to i dalje toliko neubedljivo, da ubedljivost može da vidi samo onaj ko ho?e da zavarava sebe, jer ?e mu tako biti lakše.

Ova Vlada ili ne zna šta ho?e pa kupuje vreme ili vodi dvostruku agendu. Ištvan Pastor i ?edomir Jovanovi? ve? su se upecali na taj mamac, ali se najiskrenije nadam da se sa njima ta lista i završava, jer ima u celoj Srbiji još uvek sveta koji jedva ?eka da ?uje novi glas, da vidi novo lice, da prepozna alternativu postoje?oj konfuziji.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!