IGOR BESERMENJI: Nepouzdana i antidemokratska vlada okrenuta Rusiji

07 Jul 2017

Vlast manipuliše građanima Srbije i partnerima sa zapada

Nije prošlo mnogo od „potvrde prozapadne orijentacije“ Vu?i?eve politike, kako su to neki optimisti videli u danima izbora Ane Brnabi? za premijerku, do njenog navodnog pravdanja ruskom ambasadoru u Srbiji ?epurinu, zbog izjave o proevropskoj orijentaciji kao strateškom i politi?kom prioritetu Srbije. Ako je istinita tvrdnja Marije Zaharove iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije, da je premijerka Srbije predala ?epurinu stenogram svog intervjua za Blumberg, kako bi ga uverila da je njena izjava o EU kao prioritetu Srbije u odnosu na partnerstvo sa Rusijom pogrešno interpretirana, onda sasvim sigurno ve? sada nema ve?eg dokaza da su strane agencije bile u pravu kada su procenile da je Srbija dobila još jednu nepouzdanu Vladu naklonjenu Rusiji. I pritom duboko antidemokratska.

Na stranu priroda izjave Brnabi?eve, ovaj ?in bi u svakom slu?aju mogao da se nazove ponižavaju?im, kako za javnu funkciju na kojoj se Brnabi?eva nalazi, tako i za Srbiju. Logi?no, zaklju?ilo bi se da je ponižavaju?e i za ovu vlast, ali to bi bilo paradoksalno re?i, jer se na žalost gra?ana Srbije, ne radi ni o kakvom velikom iznena?enju, ve? jednom velikom kuršlusu u kontinuitetu srpske politike. Nijedna od vlada biranih od kada je dvopartijskog sistema u Srbiji nije smogla snage, a vlade birane u poslednjih nekoliko godina, uklju?uju?i i ovu, nemaju ni želju, da se odreknu servilnog odnosa prema Rusiji zbog kojeg je Srbija i fakti?ki i u o?ima zapadnih partnera, s kojima ostvarujemo visok stepen ekonomske saradnje, uvek na gubitku. Najgore što Srbija može da ?ini u spoljnopoliti?kim odnosima u ovom trenutku, jeste da se ponaša kao nepouzdani partner Zapada i da bude poligon za dokazivanje ruskog prisustva i inata na Balkanu, a Srbija upravo to ?ini.

Jedino dugoro?no rešenje za osloba?anje od tereta postoje?ih principa na kojima po?ivaju srpsko-ruski odnosi, bilo bi ?lanstvo u NATO-u, ali za to je potrebno da Srbija odabere odgovornu vladu koja ne?e graditi svoj život na besmislenoj, lažnoj i pogrešnoj ideji o Rusiji kao uvek najpouzdanijem partneru Srbije, uprkos svim strateškim politi?kim ciljevima. Za to je neophodno i da neki odgovorniji politi?ari budu spremni da gra?anima Srbije objasne da percepcija o NATO-u mora da se promeni, kako ne bismo pla?ali visoku cenu svojoj kratkovidosti i ignorancije u bližoj ili daljoj budu?nosti. Do tada, bez obzira na bilo šta što piše u nekoj zvani?noj agendi bilo koje Vlade Srbije, bi?e samo mnoštvo formulacija za javnost, kojima slabi?i srpske politike održavaju svoje politi?ke biografije na aparatima i manipulišu gra?ane Srbije i stvarne partnere Srbije na Zapadu. ?lanstvo u NATO-u bi bilo mogu?e u mnogo kra?em vremenskom roku od ?lanstva u EU, ali neko mora o tome da pri?a iskreno, odgovorno i bez straha od suo?avanja sa nerazumevanjem, jer ?e ga sasvim sigurno biti još neko vreme.

Neko iz okruženja predsednika Srbije Vu?i?a mogao bi i da mu skrene pažnju na to da mu je izjava o tome da SAD „ve? imaju svoju bazu na teritoriji Srbije, u Bondstilu“, jednako neodgovorna koliko i neta?na i manipulativna u odnosu na gra?ane Srbije. Umesto što nastavlja sa beskrajnim manipulisanjem istinom, predsednik bi mogao da objasni šta misli o predavanju stenograma intervjua Brnabi?eve ?epurinu, s obzirom na to da je mnogo puta u javnosti tvrdio da dok je njega, ambasadori stranih zemalja ne?e voditi srpsku politiku. Ili se to ne odnosi samo na ambasadore Rusije?

Ako ne on, možda da objašnjenje pruži premijerka Brnabi?, kao funkcijom najodgovornija osoba u Srbiji.

(Autonomija, foto: Beta)

Podelite ovu stranicu!