IGOR BESERMENJI: Kome je važna Vojvodina?

17 Jun 2015

Politika obmanjivanja i samoobmanjivanja

Prolazi tako mesec u kojem je Elektrovojvodina prestala da postoji. Moj utisak je da su reakcije Vojvo?ana, gra?ana, stranaka i pojedinaca iz Vojvodine bile – strahovito mlake. To me navodi da pomislim da bi rezultati skorašnjih pokrajinskih izbora mogli da dokusure svaku nadu da ?e Vojvodina prona?i na?in da opstane u Republici Srbiji a da ne bude samo slovo na papiru. Nije da mi se zgrada kao zgrada svi?ala, naprotiv, uvek je izgledala nekako previše žuto, neuredno, estetski ?ak grozno (krajnje subjektivan stav), fali ako se dobro se?am i poneko slovo u „Elektrovojvodina“ na vrhu zgrade, ali se?am se da je uvek takva kakva je, zgrada preduze?a štr?ala (i štr?i) kao nekakav zasebni, mo?ni gigant na Bulevaru Oslobo?enja. No, nema više. Elektrovojvodine. Zgrada nam ostaje da nas još malo podse?a kako se zlo?inac uvek vra?a na mesto zlo?ina, pa ništa druga?ije nije ni sa sadašnjom republi?kom vlasti. Vratili su se tamo gde su po?eli 1988.

Zapanjuju?e je što stranke koje žele dobro Vojvodini nisu organizovale proteste, pozvale gra?ane na bunt, uradile nešto više od još jednog napisanog saopštenja. Mislim da je to mogla da uradi i vojvo?anska vlada, da to bude jedinstvena i dostojanstvena reakcija vojvo?anskih predstavnika iz vojvo?anskog parlamenta. Okej, možda je ljudima stvarno preko glave protesta i ulice, ali mogli su svi oni zajedno, svaki do jednog vojvo?anskog parlamentarca, autobusima, u Beograd, pred ministra Anti?a, da prenesu poruku Vojvo?ana. Da budu zajedno pred njim, da pokažu gra?anima Vojvodine da postoje. Nisu to uradili. Možda bi opet sve bilo isto, ali bismo znali da imamo nekog da još uvek stoji uz nas. Vojvo?ane. Iz (kratkog) novinarskog i redakcijskog iskustva, znam da ta saopštenja koja izdaju i koja im služe za to da sebe ubede da se bave nekakvom politikom, malo ko zaista ?ita duže od dve i po sekunde. Sam sam ih masovno gužvao i bacao u kantu za sme?e u redakciji odmah po dospe?u. Postoje brojni na?ini kojima se politi?ari koji su izgubili svoj put samoobmanjuju uvereni da se bave ne?im korisnim, saopštenja su samo jedan od tih na?ina. Vlada Vojvodine je fakat pod jezivim pritiskom beogradskih centralista i zaslužuje na?elnu podršku svih nas, ali se ne može prenebregnuti ?injenica da u vojvo?anskoj vladi i posle svih ovih godina ne znaju kako da pristupe gra?anima, da ih podsete da oni imaju svoju vladu. Iz moje perspektive, strašno je što prose?ni gra?anin Vojvodine verovatno ne bi znao da nabroji 5 (pet) ljudi iz vojvo?anske vlade, ali bi sasvim sigurno znali ko su Nikoli?, Tadi?, Vu?i?, Da?i?. Mi imamo naše ljude, koji su tu da predstavljaju naše interese, žive i rade u našem komšiluku, ali oni ne umeju da neguju komunikacione kanale sa svojim gra?anima, a naro?ito me brine što po?injem da mislim da mnogima me?u njima to odavno i nije važno.

Ovih dana imam glavobolje od brojnih politi?ara koji javno zastrašuju gra?ane Vojvodine nekakvom novosadizacijom. Kakvom crnom novosadizacijom? Ta pri?a nije uopšte nova i predstavlja najobi?niju obmanu koja služi tome da se drži legalnom beogradizacija koja je jedina odve? prisutna, aktuelna i tamani sve pred sobom. O tome mogu da posvedo?e ne samo Vojvo?ani, ve? i gra?ani Leskovca, Aleksinca, Novog Pazara… Vojvo?ani ne smeju da nasedaju na lažne dobro?initelje koji ?e pred predstoje?e izbore pokušati da im objasne kako im Vojvodina ne treba, kako je Vojvodina nekakav lopov koji živi na ra?un njihovih nov?anika. Laž! I kad bismo hteli, do novosadizacije ne bismo mogli da stignemo od beogradista, kojih se namnožilo toliko da je red preduga?ak da bismo se mi, tobož zagovornici novosadizacije, u njega ugurali. Bilo bi razo?aravaju?e ako bi gra?ani Vojvodine (ponovo) naseli na tu podvalu beogradskih centralista i njihovih satelita i ispostava po Vojvodini. Odavno se Vojvo?anin pokušava predstaviti kao neki zgubidan koji iz novosadske kancelarije pelješi stanovnike iz drugih vojvo?anskih gradova i sela. Ako i 2015/16. na izborima Vojvodina na to nasedne, dok joj zapravo beogradski centralista diše za vratom, onda ?emo i u narednih pet godina gledati vojvo?anski sunovrat. Nemamo vremena za gubljenje. Možda danas Vojvodina malo koga interesuje, ali interesova?e ga sutra. Ali cena svakog narednog pogrešnog izbora mogla bi biti još godina ?ekanja i trpljenja okupacije beogradskih politi?ara i njihovih produženih ruku u Novom Sadu. Radi se o ?istoj plja?ki Vojvodine koja se nastavlja iz godine u godinu i koju baš niko od tih koji ?e vam pri?ati o nekakvoj novosadizaciji, ne želi da spre?i. Neka ta ista gospoda prvo debeogradizuju celu državu. Svi oni vole vojvo?ansku pitomost, vojvo?anski novac i vojvo?anske glasove, a niko joj ne želi dobro ve? utapanje u sumorni, gubitni?ki srbijanski unitaristi?ki horor bez kraja. Zato ne verujte onima koji ?e pred izbore s vama pred kamerama da jedu ?varaka i slanine, miluju vašu stoku i pri?aju vam o strašnoj novosadizaciji. A pri?a?e vam mnogi i to vrlo brzo. Ve? su po?eli, jer jedino tom obmanom mogu do vaših glasova.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!