IGOR BESERMENJI: Kako su pobedili jahači apokalipse

25 Apr 2016

Ko sve daje legitimitet očigledno nelegitimnim i nelegalnim izborima

?itam dve verzije opravdanja za to što se Srbija osramotila na republi?kim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Da, osramotila, jer zemlja ?iji su gra?ani 2016. godine izglasali za pobedni?ke stranke SNS, SPS i SRS, jaha?e srpske apokalipse devedesetih, a posle ?etvorogodišnje vladavine naprednjaka gde istraživanja kažu da se ve?ina gra?ana izjasnila da živi gore nego 2012. godine, o?igledno ne bira prema svom iskustvu, ve? prema ne?emu drugom, iracionalnom, ili pak racionalnijem ali jadnom, kao što su dve crvene da se preživi dan, jer sutra je ionako samo sutra i niko od nas ne zna da li ?e ga do?ekati. U zemlji u kojoj „Srbija pobe?uje“, ru?ak je danas ipak na stolu, za sve one koji su prodali svoje naredne ?etiri godine Srpskoj naprednoj stranci. Mi koji nismo, nama ru?ak danas nije potreban. Mi se zbog izbornih rezultata, jedemo sami.

Prva verzija, koja kao treba da opravda, ili makar malo ublaži, ovu srpsku bruku, kaže da su ovi izbori bili neregularni, te da bi ih trebalo poništiti. Ve? tokom jutarnjih sati izbornog dana, internet-portali vode?ih medija bili su zatrpani informacijama o izbornim neregularnostima, kupovini glasova po ?oškovima, pod krošnjama i iza kišobrana, ljudima „s ka?ketima“ bez kojih više izgleda nema izbora u Srbiji, hemijskim olovkama u boji po kojima se ?lanstvo prepoznaje, tu?ama na izbornim mestima, iznošenjem bira?kih spiskova sa bira?kih mesta, a imamo navodno ?ak i jedno kidnapovanje. Kada vidite sve ovo ovako pobrojano, a verujte da je samo jedan deo svega što se zaista dešavalo na terenu, pitate se, ima li ova zemlja uopšte kapaciteta da bude, samo, pomalo normalna? U ovom trenutku o?igledno ne, jer da ima, ve? bismo bili na ulicama i masovno tražili poništavanje, ?ak i ovakvih, „finalnih preliminarnih“ rezultata. Dakle, ovi izbori su bili još jedna farsa u kojoj smo, nažalost, svi u?estvovali. Pobednici ?e naravno re?i da je sve bilo u redu, a opozicija koja ?e, izgleda, ipak, masovno tek za dlaku preko cenzusa, kada dobije svoje mandate, verovatno ?e, tako?e, biti u miru sa izbornim rezultatima i s knedlom u grlu zbog jedva prelaznih brojeva, nastaviti sa svojim aktivnostima. I jedni i drugi time ?e u?initi zna?ajnu uslugu kreatoru ove izborne farse, jer bi jedini ispravan rezultat ovog izbornog dana moralo biti poništavanje izbora i rezultata, te njihovo ponavljanje. No, kako stvari za sada stoje, izgleda da nema ozbiljnijih namera da se kroz masovan otpor izbornoj manipulaciji, i zaista ponište izbori na kojima su neki glasali po više puta, gde su listi?e-pozive za glasanje dobijali i ljudi kojih nema na navedenim adresama, te davno pokopani gra?ani Srbije. S obzirom da ovo svi znamo, svaka borba za to da vam se prizna mandat više ili manje, cenzus i tako dalje, samo daje legitimitet o?igledno nelegitimnim i nelegalnim izborima, ali kako stvari stoje, „ve?inska Srbija“, ma šta ona predstavljala, ali se ose?a u vazduhu, spremna je da kaže kako je sve bilo u redu, iako svi znamo da nije. Javnost se ve? ponaša kao da su ovi izbori bili ve?im delom regularni, a to ?ine i vlast i opozicija svojom borbom onako kako ta borba izgleda u ovom trenutlu, ali i mediji.

Jedini pravi odgovor opozicije, kojoj svakako treba ?estitati na pokušaju fer politi?ke borbe u potpuno nefer i nepoštenim uslovima, bio bi da odbije da u?e u parlament uprkos izbornim rezultatima, te da bojkotuje upravo održane izbore i zahteva njihovo ponavljanje, pa makar kud to odvelo. Tako ?e se zasigurno izbe?i to da društvo popije bensedin koji bi ga smirio i uspavao, jer to mu je sada najmanje potrebno, da se smiri i uspava. I stanje krize koja traje bilo bi u ovom trenutku pravednije i smislenije od smirivanja strasti, kako se to ovde ?esto kaže. Ovi skandalozni izbori mogu da budu generator za masovnu akciju protiv vlasti o?igledno spremne na apsolutno sve da to i ostane, te njenih „institucija“, a takva akcija bila bi jedino dobro koje pošten svet može da dobije od ovih izbora. Ako jedna država i njeni gra?ani pristanu da ovako skandalozne izbore prihvate kao regularne, šta nam govori da sutra ne?emo pristati i na nešto mnogo gore, da ne?emo pristati i na potpunu diktaturu i bezvlaš?e, pa malo dalje u budu?nosti i na robovlasni?ki sistem u svom osnovnom obliku? Ovo se mora zaustaviti odmah ili se zaustaviti ne?e. A ?ak i da na samim izborima nije bilo kra?e velikih razmera, a bilo je, atmosfera koju su stvarali režim i apsolutno dominantni, režimski mediji, u?inili su ove izbore nelegitimnim i nelegalnim.

Druga verzija opravdanja za srpsku bruku u nedelju, kaže da ovi izbori i nisu bili baš toliko neregularni, koliko su pokazali da Srbija nije spremna da se menja, što se opravdava nekom „našom“ iskonskom ludoš?u i uro?enom potrebom da odaberemo najgore. Srbija, koja je ovo što danas jeste, uništena zemlja, dobrim, ?ak najve?im delom, zbog svojih izbora devedesetih godina, odabrala je da 2016. to?ak vremena vrati u nazad i da sve uradi ponovo, ispo?etka. Znate li vi, ljudi, šta ste uradili?! Ako je ovo najbolje što Srbija može danas, onda to zna?i da ?e uskoro biti dovedeno u pitanje i njeno postojanje, što je sada i sasvim logi?an sled doga?aja. Nema opravdanja, a ni oprosta, za povratak Vu?i?a, Šešelja i Da?i?a u vode?e kolone srpskog parlamentarizma. Srbija se osramotila i krenula putem svoje propasti. Srbija je izabrala. Me?utim, ova posledica je dugoro?nog karaktera.

Kratkoro?no, mislim da ?e se pravi rezultati ovih izbora videti uskoro na železni?kim i autobuskim stanicama, kao i aerodromima. Pretežno aerodromima. Ko ju?e nije svoj ru?ak zaradio prodajom duše i slobode, sada ?e štedeti za peronsku ili avionsku kartu. Ili ?e, u me?uvremenu, biti glas u moru glasova koji ?e još dugo vikati da jedini pošten rezultat ovih izbora – mora biti njihovo ponavljanje. Na ovo se ne pristaje. ?ak ni u Srbiji. Opozicija ne sme da pristane da bude deo parlamenta koji ?e biti rezultat ovih izbora, a gra?ani ne treba da im traže da bude druga?ije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!