IGOR BESERMENJI: Kako je Vojvodina zaradila novu tehničku grešku

16 Dec 2012

Neki kompromisi zapravo su porazi

Prazni?na euforija samo što nije po?ela. Republi?ka vlast se nada da ?e ona druga euforija, koja se ti?e navodnog kona?nog obra?una sa korupcijom, uspeti da zaseni prazni?nu i u?ini da gra?ani zaborave da im i ovog decembra u nov?anicima duva promaja. Kad smo kod duvanja, vetrovi i snegovi stigli su nešto ranije ove zime, ali opet, kada pogledamo da su na društvenim mrežama ovih dana hit fotografije skoro perfektno o?iš?enih puteva u Ma?arskoj, koje potom smenjuju sibirski predeli zavejane Vojvodine (samo nekoliko kilometara udaljeni), onda nije samo hladno, ve? onako – bude nas i blam.

Ipak, najja?i vetrovi ovih dana duvaju na relaciji Beograd-Vojvodina. Naslovi: „Skupština Srbije odbila Vojvodinu“ ili „Vlada Srbije odbila vojvo?anske amandmane“ – nižu se jedan za drugim. Sve neke odbijenice. Pisma koja Vojvodina šalje Beogradu izgleda ne doti?u republi?ku vlast, koja je zaboravila da to nije red, naro?ito ne u vreme praznovanja. Deca pišu Deda Mrazu pisma sa željama i traže poklone, pa ih dobiju… Neko ih ve? pribavi… A Vojvodina piše pisma u kojima traži da joj se da ono što je ve? njeno, pa dobije odbijenicu koja po?inje da boli, kao šamar.

Najnovijem u nizu šamara koji je Vojvodina primila u republi?koj skupštini prethodila je groteskna situacija: „Šef poslanika Saveza vojvo?anskih Ma?ara Balint Pastor tvrdi da je vojvo?anski predlog najpre dobio 120 glasova, nakon ?ega je glasanje poništeno uz obrazloženje da je re? o tehni?koj greški.“ Da podsetimo, vojvo?anska skupština predložila je izmene Zakona o budžetskom sistemu kako bi se garantovalo izdvajanje sedam odsto republi?kog budžeta za Vojvodinu. Ni to ne može?

Nešto se ?esto dešavaju (tehni?ke) greške ovih dana. Tehnika je možda zakazala na ulicama prethodnih dana i ostavila gra?ane okovane snegom, ali ovde je, ?ini se, zakazalo nešto drugo. Ne bi ?udilo da je zakazao nalog partijskih vrhova aktuelne republi?ke vlasti, odnosno da je stigao sa malim zakašnjenjem, pa su poslanici, pripadnici tih partija, glasali po sopstvenim uverenjima. Možda su zaboravili da sede u Skupštini Srbije. Da žive u Srbiji. Da glasaju u Srbiji. Nažalost, ono što se u Beogradu izglasa odavno ve?inom nema druga?iji efekat po Vojvodinu od devastiraju?eg, pa je tako i ovog puta. A možda su i stvarno pogrešili jer neki od poslanika u Skupštini Srbije imali su govorni?ke debije prethodnih dana i videli smo kako se (ne) snalaze. Možda je koristiti tamošnju tehniku za njih još ve?i izazov od javne re?i.

Ono što ?e narednih dana uslediti potencijalno ?e ublažiti taj hladni vetar sa juga, jer se predstavnici Vlade Vojvodine uglavnom potrude da se, ipak, dogovor postigne. Nekakav. Da li to ima smisla i da li bismo se svi u Vojvodini složili sa tim da baš uvek mi treba da postupimo fino i prvi se upregnemo da prona?emo me?uprostor za kompromis? Biti fin, kulturan i tolerantan jeste vojvo?anski, ali što je mnogo, mnogo je.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!