IGOR BESERMENJI: Hoće li nam napokon dosaditi kukanje?

14 Feb 2017

Vlast želi da se valjamo u beznađu, to je njeno najjače oružje

Saša Jankovi? je najbolji me?u kandidatima za predsednika Srbije. Savršeni kandidat ne postoji nikad i nigde, ali najboljeg je uvek mogu?e odabrati i svako ko kaže druga?ije, ili treba sam da se kandiduje, ili da po objavljivanju rezultata ne kudi i ne kuka, jer izbor uvek postoji.

„Nemam za koga da glasam“ – prosto je neistina kojoj se pla?a veliki danak, a u slu?aju predsedni?kih izbora, to je pet narednih godina života u Srbiji pod okolnostima koje ?e gra?ani u dobroj meri sami sebi skrojiti ovog prole?a. Ako neko misli da je pet godina malo, ili da je nevažno ko ?e biti predsednik države dok su naprednjaci na vlasti, taj jako greši, jer ovi izbori jesu vaš odgovor na sve što se dešavalo od 2012. godine do danas, a podse?anje nije potrebno.

Teško je prona?i bilo koji validan razlog i argument zbog kojeg ne bi trebalo glasati za gospodina Jankovi?a. Ono što se ?ini najvažnijim i najpotrebnijim posle toliko godina sramo?enja, kako zemlje Srbije u svetu, tako i sramo?enja nas samih pred nama samima, jeste to što Srbija ima šansu da izabere ?oveka pristojnog vladanja i dobrih manira. Ne znam da li vam to nedostaje i koliko vam je to važno, ali meni je to izuzetno visoko na lestvici prioriteta, a ?ini se da je i od naro?ite važnosti za Srbiju posle godina u kojima smo se predstavili potpuno druga?ije – i pred sobom i pred svetom.

Još je važnije to kako smo i šta smo radili samima sebi. Nažalost, prethodnih pet godina otkrilo je da smo spremni da biramo (i potom ?uvamo) za lidere nasilnike, drama queen predsednika sa stiropora i one koji su državu saterali u ?ošak do te mere da je postalo suludo diskutovati na temu kriminala, a da ne pomenete samog premijera, gradona?elnika glavnog grada, premijera Vojvodine, bivšu gradona?elnicu Novog Sada i predsednicu Skupštine. I mnoge druge, naravno, ali dalje i nije potrebno i?i.

O tome koliko su pristojni nije ni potrebno pri?ati, sve su rekle kletve, psovke, šutiranja, prosja?enje za glas na stiroporu i besomu?no i beskrajno laganje gra?ana na ?uvenim konferencijama za novinare. O njima je sve poznato, ali je bilo ružno znati i prihvatiti da je to bila i slika nas samih, takvih kakvi smo. Mnogo smo tada o sebi rekli odabravši ih. Sada gra?ani, posle dugih 5 godina, dobijaju priliku da pokažu da li su spremni da se pogledaju u ogledalo i da ponovo kažu šta tamo vide. Da li vide sebe dok prose za pravdu ili posao ponizno se u?lanjuju?i u vladaju?u stranku, ili vide sebe u nekoj novoj i dostojanstvenoj ulozi gra?ana koji su spremni da institucije otmu iz ruku prvoklasnih kriminalaca iz vrha vlasti i vrate ih državi kako bi ponovo bile u službi gra?ana, a ne samo grupe odabranih sa ?lanskom kartom SNS i njihovih koalicionih partnera.

Saša Jankovi? je prilika da sami sebe stavimo na ispit i odgovorimo izazovu koji glasi da li smo posle 5 godina svesni šta smo u?inili i da li smo spremni da ispravimo greške i napravimo prvi korak prema kraju povlasticama za odabrane od strane naprednja?ke vlasti, kraju okupaciji institucija, kraju Aleksandru Vu?i?u i kraju sendvi?ima kao paradigmi naše poniznosti. Mnogo više od pristojnog lica u svetu, ?ini se da nam je potrebno da to lice vidimo zbog nas samih, jer samo ?e to biti znak da smo napravili korak unapred.

Daleko od toga da ?e povoljan rezultat predsedni?kih izbora zna?iti da su problemi rešeni, ali ?e svakako biti po?etak bu?enja države i vladavine prava, ili ?e, u drugom slu?aju, izbor zna?iti nastavak snivanja naprednja?kog sna o Srbiji u kojoj je za sve osim za privilegovane ?lanove, taj san košmar bez kraja.

Ivica Da?i?, predsednik SPS-a, jedne od stranaka u dobrovoljnom statusu politi?kog roba SNS-a zarad privilegija, pre nekoliko dana, komentarišu?i potrebu da se Aleksandar Vu?i? sada kandiduje za predsednika, rekao je: “Ne?u da moja sudbina zavisi od toga da li neko ima ambiciju koja nije realna u ovom trenutku.” E, upravo se o tome radi. Vreme je da se sa vrha države sklone politi?ari koji u izborima vide samo sopstvenu sudbinu i ono što ?e biti posledice po njih li?no. Koliko smo ih razmazili, govori upravo ta ?injenica da Da?i? u ovoj izjavi i ne krije da ne?e da NJEGOVA SUDBINA zavisi od Nikoli?eve želje za drugim mandatom. To je, dragi gra?ani, suština.

Jedini me?u predsedni?kim kandidatima koji kaže DRŽAVA a ne JA, VLADAVINA PRAVA a ne STRANKA, jeste Saša Jankovi?. Zato je najbolji i zato je test za sve nas, da vidimo da li smo bilo šta nau?ili iz ovog petogodišnjeg iskustva života u državi ?ije trenutno stanje najbolje opisuje deo izjave Marije Mali o tome koliko se osilio gradona?elnik glavnog grada Siniša Mali: “Nemaš šanse. Sudija je moja. Specijalni tužilac mi je dao savete šta da radim. Ti nemaš nikakve šanse”. To je poruka ove vlasti koja je zarobila državu – ti nemaš nikakve šanse. Zato Saša Jankovi? treba da postane predsednik Srbije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!