Igmanska inicijativa poziva na obustavu zabrana na granicama

24 Sep 2015

Uznemirenost i zabrinutost zbog najnovijeg pogoršanja odnosa

Igmanska inicijativa pozvala je danas vlade Srbije i Hrvatske i sve ?inioce, da se hitno obustave zabrane i omogu?i slobodan promet robe i putnika na grani?nim prelazima ove dve zemlje.

U saopštenju Igmanske inicijative piše se da je ova regionalna koalicija nevladinih organizacija uznemirena i zabrinuta zbog najnovijeg pogoršanja odnosa i zatvaranja granica izme?u Hrvatske i Srbije, ocenivši da to ozbiljno pogoršava odnose i saradnju u regionu.

„Ne dozvolimo da dijalog, dogovor i saradnja ustupe mesto netrpeljivosti, zabranama, retorziji, odmazdi. Cenu bi platili gra?ani i privrede dve države, ali i mukotrpno gra?eni odnosi u regionu“, piše u saopštenju Igmanske inicijative.

Kako se navodi, u poslednjih 15 godina uložen je ogroman napor da se normalizuju odnosi izme?u dve države, te da su za susrete najodgovornijih, dijalog, popuštanja i dogovore o poboljšanju odnosa zaslužne i brojne organizacije civilnog društva, a me?u njima posebno Igmanska inicijativa.

„Apelujemo da se što pre sastanu premijeri i najodgovorniji predstavnici Hrvatske i Srbije i na?u rešenja, kako za hitno okon?anje zabrana kretanja roba i putnika, tako i za neophodnu saradnju u odnosu na rastu?u krizu izbjeglica i migranata koja poga?a obe zemlje, region i me?unarodne odnose“, piše u saopštenju.

Igmanska inicijativa je ponudila svoje znanje i usluge, i pozvala predsednike vlada na hitan neformalni sastanak, kako bi našli rešenja i okon?ali sadašnju opasnu krizu u odnosima dve države, kao i za ?itav region.

Igmanska inicijativa je regionalna mreža nevladinih organizacija koja se bavi projektima za normalizaciju i unapre?enje odnosa izme?u zemalja Dejtonskog ?etvorougla.

Napori Igmanske inicijative usmereni su na uspostavljanje dobrosusedskih odnosa, obnovi poverenja i tolerancije, kao i na prevazilaženje svih vrsta diskriminacije u zemljama potpisnicama Dejtonskog sporazuma.

Kostreš pozvao dve vlade na razumevanje

Zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Bojan Kostreš, pozvao je danas Vladu Srbije i Vladu Hrvatske da zajedni?ki prevazi?u sve nesporazume, razgovaraju i rešenje za situaciju sa grani?nim prelazima na?u na zajedni?kom sastanku.

„Mere i kontramere, blokade i verbalni sukobi nanose velike ekonomske štete i jednoj i drugoj zemlji. Još ve?e i dalekosežnije štete trpe dugo godina gra?eni odnosi dve države, stabilnost i dijalog u regionu“, upozorio je Kostreš.

On je u saopštenju poru?io da blokada granica u Vojvodini ograni?ava normalan život i kretanje, te da bi ovakav rast tenzija mogao naneti štetu i me?unacionalnim odnosima u pokrajini.

„Jako je važno u?initi sve da se to spre?i“, apelovao je Kostreš, i dodao da LSV insistira na tesnoj, dnevnoj i efikasnoj saradnji republi?ke i pokrajinske administracije u vezi sa rešavanjem dnevnih pitanja koja se ti?u izbeglica.

LSV je podsetila da su pokrajina i republika sjajno sara?ivale tokom prošlogodišnjih poplava, te da se na tom primeru može videti da nema razloga da bude problema u prihvatu, smeštaju i odnosu prema izbeglicama.

(Autonomija/Beta) 

Podelite ovu stranicu!