Ifraim Zurof postao počasni građanin Novog Sada

19 Jan 2009

Direktoru Centra Simon Vizental Ifraimu Zurofu (Zuroff) ve?eras je uru?ena titula po?asnog gra?anina Novog Sada, zb…

zurof.jpgDirektoru Centra Simon Vizental Ifraimu Zurofu (Zuroff) ve?eras je uru?ena titula po?asnog gra?anina Novog Sada, zbog njegove borbe za kažnjavanje po?inilaca fašisti?ke Novosadske racije iz januara 1942. godine, kada je pobijeno i pod led Dunava ba?eno više od 1.300 Jevreja, Srba i Roma.
Na sve?anosti u Gradskoj ku?i Zurofu su priznanje uru?ili gradona?elnik Novog Sada Igor Pavli?i? i predsednik gradske skupštine Aleksandar Jovanovi?.
U objašnjenju odluke Skupštine Novog Sada iz oktobra prošle godine navodi se da je Zurof ovu titulu zaslužio kao borac za pravdu i istinu, koji je dao nemerljiv doprinos zadovoljenju pravde prema žrtvama fašisti?kog terora u Novom Sadu.
“Istrajnom borbom pre dve godine Zurof je uspeo da otkrije mesto boravka Šandora Kepira, bivšeg žandarmerijskog kapetana i jednog od glavnih idejnih inicijatora i sprovoditelja genocidne fašisti?ke racije, u januaru 1942. godine u Novom Sadu”, navodi se u obrazloženju.
Zurof je zahvalio na nagradi i rekao da mu ona veoma mnogo zna?i zato što dolazi upravo od Novog Sada, grada sa velikim politi?kim i kulturnim uticajem u regionu.
“Novi Sad je grad u kom je pre Holokausta cvetala jevrejska zajednica, a danas je to grad koji je dom drugoj po veli?ini jevrejskoj zajednici u Srbiji”, kazao je Zurof.
Zurof je prvo odbio da primi to priznanje, jer su prošle radikalske vlasti u centru Novog Sada postavile spomenik srpskom politi?aru iz vremena pre Prvog svetskog rata Jaši Tomi?u, koji je bio autor antisemitskog pamfleta “Jevrejsko pitanje”.
Zurof je priznanje prihvatio nakon što su nove gradske vlasti, koje su i donele odluku o dodeli prižnanja, organizovale javnu raspravu na temu da li spomenik Tomi?u treba da bude uklonjen iz centra Novog Sada.
Dodeli priznanja prisustvovali su i ambasador Izraela u Srbiji Artur Kol, ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar ?ipli?, rektorka Novosadskog univerziteta Radmila Marinkovi? Nedu?in, kao i bivša gradona?elnica Novog Sada Maja Gojkovi?.
Dodeli su prisustvovali i predsednica Jevrejske opštine u Novom Sadu Ana Frenkel, beogradski rabin Isak Asiel, episkop ba?ki Srpske pravoslavne crkve Irinej i direktorka Beogradskog fonda za politi?ku izuzetnost Sonja Liht.
Ifraim Zurof ?e u naredna tri dana u Novom Sadu u?estvovati na Seminaru o holokaustu, koji je namenjen pomaganju prosvetnim radnicima iz Srbije u podu?avanju u?enika o holokaustu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!