I pokrajinski inspektor zabranio splav

11 Oct 2014

Sličnu odluku doneo je i zrenjaninski Osnovni sud

Vodni inspektor Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo je ju?e rešenje kojim se zrenjaninskom ugostitelju Nikoli Novakovi?u zabranjuje postavljanje splava na jezero u centru Zrenjanina.

U rešenju se vlasniku splava nalaže da izvrši tehni?ki pregled i registraciju.

Vodni inspektor je 9. septembra izvršio kontrolu predmetnog objekta i predstavke grupe gra?ana i utvrdio da investitor nije izvršio tehni?ki pregled i registraciju pre postavljanja objekta na lokaciju.

U rešenju navodi da je inspektor na licu mesta zatekao dva pontona i armaturnu mrežu, kojom je vlasnik splava planirao da ogradi deo obale jezera.

Vodni inspektor je naložio Novakovi?u da u roku od osam dana izvesti Pokrajinski sekretarijat pisanim putem o izvršenju nare?ene mere.

Novakovi? ima pravo žalbe na ovakvo rešenje vodnog inspektora ali to, kako se navodi, ne odlaže njegovo izvršenje.

I zrenjaninski Osnovni sud doneo je rešenje kojim se privremeno zabranjuje postavljanje splava na jezero u centru Zrenjanina do okon?anja parni?nog postupka.

Gra?ani zrenjaninskog naselja Mala Amerika podneli su zbog splava i tužbe, a organizovali su i dežurstva pored jezera. Oni ve? nekoliko meseci protestuju protiv ovakve odluke nadležnih.

Zrenjaninski ugostitelj, sa druge strane, tvrdi da planira da otvori kafe, koji ne?e remetiri mir u centru grada i stanovnika Male Amerike. On je poru?io da je spreman da razgovara sa gra?anima i da je sva dokumentacija koju poseduje javna i dostupna na uvid.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!