Humentis kao stranka?

23 sep 2012

Čelnici nevladine organizacije demantuju medijske spekulacije

U nevladinoj organizaciji „Humentis“ razmatra se, prema informacijama „Mađar so“-a, mogućnost da ona preraste u političku stranku. Predsednik ove organizacije Ištvan Šoš nije ovo želeo ni da potvrdi, niti da demantuje, a Atila Čengeri, koji je na poslednjim izborima za Nacionalni savet Mađara bio nosilac liste „Humentis“-a, rekao je da nije čuo za takvu inicijativu. Slično je reagovao i Janoš Hadži, član ove organizacije iz Bačke Topole i takođe član Nacionalnog saveta Mađara koji, međutim, promene u tom pravcu ne smatra lošom idejom.

 

– Zapravo, za dobru ideju ne držim pretvaranje u političku stranku, budući da još jedna mađarska stranka u Vojvodini uopšte nije potrebna, pre bih podržao ideju formiranja jednog snažnog građanskog pokreta koji vodi samostalnu politiku. Ljudima je već preko glave od političara i partija, bilo da su nacionalno obojene, bilo da se radi o okupljanju koje sebe naziva građanskom inicijativom. Budućnost pripada građanskim pokretima i nevladinim organizacijama koje, vodeći samostalnu politiku, imaju u vidu interese zajednice, a ne uske stranačke interese – rekao je Janoš Hadži. Prema oceni Hadžija, politička građanska udruženja i civilne organizacije su u prednosti i sa tog stanovišta što one nisu centralistički usmeravane. Izrazio je, međutim, i dilemu u pogledu ostvarljivosti ove ideje, budući da u Srbiji, kako je naveo, nijedan građanski pokret ne može da opstane ukoliko iza njega ne stoji neka politička stranka, jer je novac u njihovim rukama. –Nažalost, bogati ne finansiraju građanske pokrete, nego partije, a u nedostatku novca oni ne mogu da se takmiče sa partijama – konstatovao je Hadži.

 

Nevladina organizacija „Humentis“, bliska Demokratskoj stranci, inače, formirana je nedugo uoči izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, sa ciljem da u širem okruženju funkcioniše kao udruženje vojvođanskih mađarskih intelektualaca i poslovnih ljudi. Kao što su naveli, organizacija želi da se bori za sprovođenje principa pravne države i dosledno ostvarivanje manjinskih prava.

 

(Magyar Szo)

 

Podelite ovu stranicu!