- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Humanitarci: Hrvatska policija nasilna prema izbjeglicama

Dvije humanitarne organizacije – Lije?nici bez granica i Lije?nici svijeta, optužile su hrvatsku policiju za nasilje prema migrantima i izbjeglicama koji pokušavaju iz Srbije u?i u Hrvatsku.

No, hrvatska policija odmah je odgovorila da joj dosad nisu prijavljeni nikakvi slu?ajevi neprofesionalnog ili nezakonitog postupanja prema migrantima i izbjeglicama, naglašavaju?i da je policija dužna poštovati temeljna prava i dostojanstvo tih ljudi.

“Od 10. svibnja ove godine zabilježili smo pove?ano nasilje hrvatske policije prema migrantima i izbjeglicama koji pokušavaju pre?i preko granice”, rekao je dužnosnik Owen Breuil, dužnosnik organizacije Lije?nika svijeta (MDM).

“To nasilje uvijek ima isti oblik: udaranje palicama, uništavanje mobitela, otimanje novca”, dodao je Stephane Moissaing, šef misije Lije?nika bez granica (MSF) u Srbiji. Rekao je da se njegova organizacija od 19. svibnja pobrinula za 30 ozlije?enih migranata i izbjeglica na granici s Hrvatskom.

“Ne možemo prihvatiti da se nasilje prema migrantima i izbjeglicama koristi kao sredstvo odvra?anja ljudi koji su ve? mjesecima blokirani na Balkanu”, rekao je Moissaing.

“Važno je prepoznati da se radi o trendu koji je u porastu i da je takvu praksu potrebno zaustaviti jer je suprotna ljudskim pravima i slobodi kretanja”, dodaje Breuil.

AFP je za komentar pitao i glasnogovornika hrvatske policije koji je zatražio službene dokumente o tim incidentima kako bi mogli biti istraženi.

Policija: Nemamo dojava

“U do sada policiji prijavljenim slu?ajevima nije utvr?eno neprofesionalno ili nezakonito postupanje policijskih službenika prema migrantima i izbjeglicama. Ukoliko nam budu prijavljena mogu?a nezakonita postupanja prema migrantima i izbjeglicama, kao i do sada, policija ?e poduzeti sve mjere i radnje radi utvr?ivanja svih okolnosti doga?aja i provjere navoda”, navodi se u priop?enju naknadno dostavljenom medijima.

“Napominjemo da svakodnevno kontaktiramo s kolegama iz Srbije o svim važnijim doga?ajima, ali nikakvu obavijest o takvim doga?ajima nismo dobili”, dodaje se.

Hrvatska policija tako?er je naglasila da su policijski službenici koji postupaju prema strancima “dužni poštivati njihova temeljna prava i dostojanstvo, za što su i posebno educirani, i svaka uporaba sredstava prisile ili fizi?ke snage se detaljno analizira za svaki pojedini slu?aj, a Ministarstvo unutarnjih poslova u svakom slu?aju skrbi da postupanje policije bude u skladu sa zakonitom primjenom policijskih ovlasti”.

Policija je, kako stoji u priop?enju, dostavila svu prikupljenu dokumentaciju vezanu uz kaznenu prijavu koju su nevladine i humanitarne organizacije podnijele Državnom odvjetništvu.

Blokirani u Srbiji

Nakon zatvaranja tzv. balkanske rute prošle godine, više tisu?a migranata i izbjeglica ostalo je blokirano u Srbiji, a deseci pokušavaju nastaviti svoje putovanje svakoga dana.

Ovo nije prvi put da hrvatsku policiju optužuju za nasilje prema migrantima i izbjeglicama. Prije nekoliko mjeseci njihova su svjedo?anstva o tome prenijeli aktivisti nevladinih udruga “Are You Syrious?” i inicijative “Dobrodošli”.

Tadašnji ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepi? pokrenuo je istragu o tim navodima i krajem sije?nja uputio javni poziv nevladinim udrugama da policiji donesu dokaze o navodnom maltretiranju migranata i izbjeglica, kako bi zajedni?ki riješili taj problem ako postoji.

Potom je odbacio teške optužbe migranata i izbjeglica na ra?un hrvatske policije, u kojima su se spominjala teška ozlje?ivanja, kra?e i primanje mita.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!