HRW: U Srbiji malo napretka

22 Jan 2012

Srbija je napravila malo vidljivog napretka po pitanjima ljudskih prava u 2011

Srbija je prošle godine ostvarila “malo vidljivog napretka” po pitanju ljudskih prava pri ?emu je situacija s etni?kim manjinama i dalje zabrinjavaju?a, dok su nezavisni novinari suo?eni s pretnjama i nasiljem, navodi se u izveštaju Hjman rajts vo?a (Human Rights Watch).

U danas objavljenom godišnjem izveštaju HRW-a navodi se i da je potrebno reformisati slab azilantski sistem u Srbiji, dok se zbog rasta napetosti s Kosovom pogoršao dijalog Srbije i Evropske unije.

“Srbija je napravila malo vidljivog napretka po pitanjima ljudskih prava u 2011, uprkos tome što je Evropski parlament u januaru ratifikovao Sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Srbijom, i hapšenju Rastka Mldi?a i Gorana Hadži?a, dva preostala begunca od Haškog tribunala”, navodi se u izveštaju.

HRW je ocenio da su “neprijateljski ?inovi prema nezavisnim medijskim ku?ama i novinarima ostali ozbiljan problem”.

Srpska vlada razmatra nacrt zakona o medijskoj strategiji koji su kritikovale novinarske organizacije zbog omogu?avanja nastavka državnog vlasništva u medijima i “neadekvatne zaštite od politi?kog mešanja u pogledu medijskog sadržaja”, navodi HRW.

U izveštaju se navodi i da je posle “brutalnog napada” na kamermana televizije B92 tokom protesta zbog hapšenja Radovana Karadži?a, Milan Savatovi? osu?en na 10 meseci ku?og zatvora, dok su njegovi sau?esnici uslovno oslobo?eni.

Tako?e se navodi da su napada?i na novinara Vremena Teofila Pan?i?a dobili tri meseca zatovra, iako je zakonom predvi?eno da se za takav prekršaj dobije šest meseci do pet godina zatvora, ali se dodaje da je posle žalbe kazna pove?ana za sedam meseci.

U izveštaju se navodi i da je pre?eno autorima Insajdera na televizji B92 zbog emisije “Prevara veka”.

Romi su i dalje suo?eni s diskriminacijom i napadima, navela je me?unarodna nevladina organizacija za zaštitu ljudskh prava sa sedištem u Njujorku.

Uz podse?anje da je otkazana gej parada zbog straha od masovnog nasilja, u izveštaju se navodi da da su lokalne i me?unarodne nevladine organizacije optuživale srpske vlasti da popuštaju pred pretnjama i da ne rade dovoljno na suzbijanju govora mržnje.

Haški tužilac Serž Bramerc naglasio je zna?aj tehni?ke saradnje Srbije s Tribunalom, kao i zna?aj regionalne saradnje u su?enjima za ratne zlo?ine, navodi HRW i dodaje da se procesi pred doma?im sudovima postojano odvijaju, premda je sud za ratne zlo?ine kritikovan zbog ograni?enog napretnka i povla?enja optužnica usled nedostatka dokaza.

U izveštaju se navodi da je Evropski parlament ratifikovao Sporazum o stabilizaciji i asocijaciji i da je u rezoluciji naglašen zna?aj ukidanja paralelnih struktura na severu Kosova i potreba poboljšanja odnosa prema manjinama.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!