HRW: Izuzetno zabrinjavajuće stanje ljudskih prava u Mađarskoj

19 Feb 2015

Mađarska vlada “odlučna u namernom podrivanju ljudskih prava”

Globalna organizacija za zaštitu ljudskih prava Hjuman rajts vo? (Human Rights Watch – HRW) ocenila je da je stanje ljudskih prava u Ma?arskoj “izuzetno zabrinjavaju?e”.

HRW je u izveštaju ocenio da je ma?arska vlada “odlu?na u namernom podrivanju ljudskih prava”.

U izveštaju se napominje da Evropska unija zapravo ništa nije u?inila u vezi s problemati?nim zakonima i praksom u Ma?arskoj, a od Brisela se traži da odlu?nije brani prava gra?ana Ma?arske, preneo je portal Vojvodina danas (www.vajma.info).

HRW je od ma?arske vlade zatražio da prestane s ofanzivom protiv nevladinih organizacija, da vrati nadležnosti Ustavnom sudu, da osigura nezavisnost sudija, da medijsko regulatorno telo bude višepartijskog sastava i da se osigura njegova nezavisnost od vlade.

HRW je zatražio i da ma?arska vlada povu?e izmene ustava koje omogu?avaju kriminalizaciju besku?nika, da primenjuje presuda Evropskog suda za ljudska prava o jednakosti crkava, da omogu?i bira?ko pravo i za osobe sa invaliditetom, da obezbedi zaštitu romske manjine i da vlada s najvišeg nivoa osudi antiromske i antisemitske akcije, kao i da se garantuje zaštita žrtava porodi?nog nasilja.

(Autonomija/Vajdasag Ma)

Podelite ovu stranicu!