Hrvatski sabor prihvatio rješenje za “Švicarce”

19 Sep 2015

Krediti vezani uz švicarski franak će se konvertirati u eure

Hrvatski je sabor u petak jednoglasno prihvatio izmijene zakona o potroša?kom kreditiranju te o kreditnim institucijama, temeljem kojih ?e se krediti vezani uz švicarski franak konvertirati u eure.

Konverzija ?e se provesti tako da se po?etno odobrena glavnica kredita denominirana u francima pretvori u eure po te?aju koji je bio primjenjiv na dan isplate kredita, a po?etno ugovorena kamatna stopa u “švicarcima” zamjeni kamatnom stopom za kredite u eurima. Na temelju tog izra?una utvrdit ?e se novi otplatni plan.

Banke ?e u roku od 45 dana tijekom dužnicima preporu?enom pošiljkom morati dostaviti izra?une konverzije, a korisnici ?e potom imati 30 dana da odlu?e ho?e li taj prijedlog i prihvatiti.

Korisnicima koji ne prihvate konverziju otplata kredita nastavit ?e se po po?etno ugovorenim uvjetima. Za njih do velja?e na snazi ostaje fiksirani te?aj franka od 6,39 posto te fiksna kamatna stopa od 3,23 posto.

HDZ je u glasovanju zatražio stanku tvrde?i da je amandman na Zakon o kreditnim institucijama kojim se ništetnim proglašavaju krediti koje su ugovarali kreditni posrednici bez licence u Hrvatskoj (Reiffeisen zadruge i dr.) u proceduru upu?en nakon roka te da bi se o njemu ,moralo raspravljati i glasovati.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!