Hrvatski radnici od 1. jula se mogu zaposliti u Španiji

27 Jun 2015

Španija, nakon Njemačke, Belgije i Luksemburga, od 1. jula Hrvatima ukida sva ograničenja pristupu svom tržištu rada

Španija je odlu?ila ukinuti ograni?enja za pristup hrvatskih radnika španskom tržištu rada, uvedena nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula 2013. godine, saop?ila je Vlada u Madridu.

Vlada je na sjednici u petak prihvatila prijedlog Ministarstva rada i socijalne sigurnosti i, nakon isteka dvogodišnjeg prelaznog razdoblja, ne?e obnoviti mjere kojima bi regulirala pristup hrvatskih državljana tržištu rada u Španiji.

U hrvatskom pristupnom ugovoru predvi?ena je mogu?nost prelaznog razdoblja u kojem države ?lanice EU-a mogu uvesti ograni?enja za zapošljavanje hrvatskih radnika po formuli “2+3+2”, što zna?i da po?etno ograni?enje za pristup tržištu rada od dvije godine države ?lanice mogu nakon revizije produžiti za još tri godine te, uz opravdan razlog, za dodatne dvije godine.

Slovenija i Austrija produžile

Kada je Hrvatska ušla u EU, 13 država (Njema?ka, Gr?ka, Francuska, Holandija, Kipar, Austrija, Velika Britanija, Slovenija, Belgija, Španija, Luksemburg, Italija i Malta) iskoristile su mogu?nost da u prve dvije godine hrvatskim radnicima ograni?e pristup svojim tržištima rada.

Španija je, nakon Njema?ke, Belgije i Luksemburga, ?etvrta država koja je objavila da ne?e iskoristiti dodatne mogu?nosti i da od 1. jula ukida sva ograni?enja pristupu svom tržištu rada hrvatskim državljanima.

Slovenija i Austrija najavile su da ?e produžiti ograni?enja.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!