Hrvatski mlekari traže proglašenje elementarne nepogode

26 Feb 2013

Proizvođači mleka u istočnoj Hrvatskoj, kojima je pojava aflatoksina u mleku pričinila veliku štetu, tražili su danas proglašenje elementarne nepogode i stopostotnu nadoknadu štete

Proizvo?a?i mleka u isto?noj Hrvatskoj, kojima je pojava aflatoksina u mleku pri?inila veliku štetu, tražili su danas proglašenje elementarne nepogode i stopostotnu nadoknadu štete.

Predstavnici udruženja seljaka iz Slavonije i Baranje ocenili su da mere koje je najavilo resorno ministarstvo nisu dovoljne, prenosi Hrvatska radiotelevizija.

Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske saopštilo je ju?e da ?e otkupljivati mleko koje mle?na industrija ne želi da otkupi zbog povišenog nivoa aflatoksina i da ?e ono biti odvoženo u bioenergane. Uz to ?e seljaci zaraženu hranu mo?i da zamene za zdrav kukuruz iz robnih rezervi.

Prema podacima ministarstva, pove?ane koli?ine mikotoksina prona?ene su u uzorcima mleka na 400 farmi koje dnevno proizvode ukupno oko 70.000 litara mleka.

Kompanije Dukat i Megle su od kraja prošle sedmice privremeno obustavile otkup svežeg sirovog mleka sa 180 farmi u isto?noj Hrvatskoj i to na osnovu svoje kontrole nivoa aflatoksina.

Postupak mle?ne industrije osudili su i mlekari i Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!