Hrvatski građanski savez podržao Sašu Jankovića

08 Feb 2017

Srbiji je potreban predsednik koji razume koncept ljudskih prava

Hrvatski gra?anski savez podržao je kandidaturu bivšeg zaštitnika gra?ana Saše Jankovi?a za predsednika Srbije, saopštio je danas predsednik te stranke Tomislav Stanti?.

“Uvereni smo da je Srbiji danas potreban predsednik koji razume i veruje u koncept ljudskih prava i koji je spreman da bez uzmicanja brani vrednosti utemeljene u Ustavu, prema kojima je Srbija država zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, na?elima gra?anske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima”, naveo je Stanti? u saopštenju za javnost

Ocenio je da je urušavanje institucija višegodišnji trend u društvu, kao i sužavanje prostora slobode i prava gra?ana, ispoljavanje netrpeljivosti prema pripadnicima manjina, izazivanje me?uetni?kih tenzija i širenje atmosfere straha me?u gra?anima.

“Sve što je Saša Jankovi? tokom gotovo deset godina pokazao grade?i i brane?i instituciju Zaštitnika gra?ana, odolevaju?i pritiscima, osporavanjima i najbezo?nijim napadima, govori da pred sobom imamo li?nost sa izgra?enom profesionalnom i eti?kom vertikalom i nepokolebljivog zastupnika najranjivijih grupa u društvu”, naveo je Stanti?.

Najavio je da ?e se Hrvatski gra?anski savez aktivno uklju?iti u kampanju i staviti na raspolaganje sve svoje kapacitete, kako bi doprineo izbornoj pobedi Saše Jankovi?a na predstoje?im predsedni?kim izborima.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!