Hrvatske zastave umjesto dvojezičnih tabli

04 May 2014

Hrvatski branitelji su u Vukovaru preko dvojezičnih tabli na državnim institucijama postavili naljepnice sa slikom hrvatske zastave

Nakon komemoracije u Borovu, kojom su ?lanovi obitelji, predstavnici hrvatskog državnog vrha i braniteljskih udruga odali po?ast dvanaestorici hrvatskih redarstvenika ubijenih u tom selu 1991. godine, skupina branitelja u Vukovaru je ponovno izrazila neslaganje s uvo?enjem dvojezi?nosti u gradu.

Na nazive institucija, koje su ispisane na hrvatskom i srpskom jeziku, te latini?nom i ?irili?nom pismu, postavili su naljepnice sa slikom hrvatske zastave.

U?inili su to na zgradama Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske postaje Vukovar, a kako prenose hrvatski mediji, namjera im je to u?initi na svim institucijama u gradu na kojima su postavljene dvojezi?ne i dvopismene plo?e.

Referendum o ?irilici

Hrvatska televizija prenosi kako to rade mirno i uz pjesmu, a policija, koja je prisutna na mjestu doga?aja, ne reagira.

Naljepnice s hrvatskom zastavom postavljene na 20-ak lokacija u gradu, osim one na zgradi vukovarske policijske postaje sa koje je naljepnica u me?uvremenu uklonjena.

Od po?etka rujna prošle godine u Vukovaru su po?eli nemiri zbog postavljanja plo?a s natpisima državnih institucija i na srpskom jeziku i ?irili?nom pismu.

Nakon toga, Stožer za obranu hrvatskog Vukovara inicirao je i raspisivanje referenduma o upotrebi manjinskog jezika i pisma u cijeloj Hrvatskoj, poznatiji kao “referendum o ?irilici”.

Referendumsko pitanje, prema prijedlogu Stožera, glasi: “Jeste li za to da se ?lanak 12., stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina mijenja tako da glasi: Ravnopravna službena upotreba jezika i pisma, kojim se služe pripadnici nacionalne manjine, ostvaruje se na podru?ju jedinice lokalne samouprave, državne uprave i pravosu?a kada pripadnici pojedine nacionalne manjine ?ine najmanje polovicu stanovništva takve jedinice?”

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!