Hrvatska: Zabrana satire – povratak jednoumlju

19 Mar 2016

Političko-satirički magazin "Montirani proces" najnovija je žrtva napada na medijski prostor i medijske slobode u Hrvatskoj nakon formiranja nove vlade desnog centra

Politi?ko-satiri?ki magazin “Montirani proces” najnovija je žrtva napada na medijski prostor i medijske slobode u Hrvatskoj nakon formiranja nove vlade desnog centra.

U petak, 18. velja?e, ostavku je podnijela i predsjednica Vije?a i Agencije za elektroni?ke medije Mirjana Raki?, s obrazloženjem da ne može više trpiti politi?ki pritisak koji se na nju vrši.

I dalje nema podrobnijeg objašnjenja za zabranu emitiranja najnovijeg izdanja tjednog politi?ko-satiri?kog magazina “Montirani proces” i odluku da se nove epizode ne?e ni snimati.

“Radi se, jednostavno, o pokušaju micanja iz etera ne?ega što smeta nekim ljudima koji su trenuta?no na vlasti. Radi se, vjerojatno, više o poltronskom mentalitetu nego da se radi o nekom specifi?nom razlogu u scenariju emisije ?ije je emitiranje zabranjeno. Ne postoji ‘pravi razlog’. Pravi razlog smo mi kao takvi. Pravi razlog je politi?ka satira koja nije po njihovom ukusu”, kaže za RSE Borna Sor, voditelj i scenarist “Moniranog procesa”.

Premijer Tihomir Oreškovi? kazao je kako se njegova Vlada ne bavi politikom i programom Javne televizije, te da ona sama o tome odlu?uje.

Od oporbenjaka jedino je lijeva Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) ustala u zaštitu satiri?ara, ocjenjuju?i da je zabrana emisije zorna ilustracija “totalitarnih tendencija vladaju?e nomenklature koja ne razumije da u zdravom društvu ne postoje zabranjene teme”.

Po njihovoj ocjeni, takvi “antidomoljubni i prototalitarni stavovi ne mogu doprinijeti razvoju demokratskog duha u našem društvu, a zabrana emisije koja se na humoristi?an na?in osvr?e i na društvene fenomene koje Tomislav Karamarko smatra nedodirljivima, dokaz je potpunog nerazumijevanja svijeta u kojem živimo i uvod u povratak jednoumlju za koje smo mislili da je iza nas nakon pada komunizma.

Hrvatski umirovljenici su najrevniji platiše RTV pristojbe, te HSU ima obvezu upozoriti da ?e se, ovakvim postupcima, HRT pretvoriti u “redikula s Prisavlja” zbog programa koji je skrojen po mjeri šefa HDZ-a Karamarka, a ne objektivnog i profesionalnog izvještavanja.

Na istom fonu je i Hrvatsko novinarsko društvo (HND), za ?ijeg je predsjednika Sašu Lekovi?a ova zabrana “novi i vrlo o?ekivani korak u daljem ostvarivanju ideje koju je gospodin Karamarko odavno javno iznio – da ?e u Hrvatskoj, kada on i njegova stranka do?u na vlast, samo doma mo?i slobodno misliti i govoriti što ho?eš, te da ?e novinari morati slijediti takvu politiku. Novinari koji slijede takvu politiku nagra?eni su funkcijama – i sada i dalje obavljaju prljavi posao za vlast”.

HND podsje?a kako je “Montirani proces” emisija satiri?nog karaktera, koja ne štedi politi?are, kako one vladaju?e koalicije, tako i opozicije.

“Ova zabrana dodatno pokazuje karakter nove vlasti, koja o?ito ne podnosi niti humor na vlastiti ra?un. A kada satiri?are za raspirivanje vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti, bez navo?enja ijednog konkretnog dokaza, optuže oni što su na ?elo HRT-a došli, izme?u ostaloga, zbog toga što javno podržavaju neargumentirane napade na neistomišljenike i širenje govora mržnje, o ?emu postoje brojni dokazi poznati gra?anima Hrvatske – farsa je potpuna”, poru?uju iz Hrvatskog novinarskog društva.

Ravnateljica Vije?a i Agencije za elektroni?ke medije Mirjana Raki? podnijela je ostavku. Ovo tijelo kaznilo je trodnevnom zabranom emitiranja jednu zagreba?ku lokalnu televiziju zbog govora mržnje, na što je ulica reagirala prosvjedom u kojem je sudjelovalo 7.000 ljudi, a Vlada je – nezadovoljna izvještajem Vije?a za pretprošlu godinu – Saboru predložila da razriješi cijelo Vije?e.

Dugogodišnja izvrsna televizijska novinarka i urednica Mirjana Raki? odlu?ila je da joj je – dosta.

“Kako se u toj cijeloj situaciji od samog po?etka išlo na mene osobno, ja zahtjevom za svoje razješenje jednostavno ne želim da ostali ?lanovi Vije?a postanu kolateralnom žrtvom. Istovremeno, ljudski, mislim da više nema potrebe i ne mogu podnositi ovaj politi?ki pritisak koji se vrši na nas”, navela je Raki?.

Potpredsjednik oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i kandidat za predsjednika stranke na nedavnim unutarstrana?kim izborima, Zlatko Komadina, kazao je kako je ostavka Mirjane Raki? na dužnost predsjednice Vije?a za elektroni?ke medije “?in moralne higijene na politi?ku nehigijenu HSP-a AS i HDZ-a”.

Po njegovoj ocjeni, njezina je ostavka rezultat “pritiska ksenofobije kojim se zaga?uje hrvatsko društvo i dokazuje da, nažalost, normalni i ?asni u ovakvim okolnostima uzmi?u. O?ito u HDZ-ovoj Hrvatskoj nema mjesta za moralne i dokazane profesionalce”, napisao je Komadina na svom Facebook profilu.

(Enis Zebi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!