Hrvatska uputila protestnu notu Sloveniji

12 Nov 2015

U Zagrebu navode da je bodljikava žica postavljena na području za koje i sama Slovenija navodi da pripada Hrvatskoj

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izrazilo je ve?eras oštar prosvjed otpravniku poslova Veleposlanstva Republike Slovenije u Hrvatskoj zbog postavljanja bodljikave žice na teritoriju Republike Hrvatske.

Slovenija je pozvana da u najkra?em roku ukloni bodljikavu žicu, navodi se u priop?enju ministarstva.

”Rije? je o podru?ju za koje i sama slovenska strana u svojim službenim izvorima navodi kako pripada RH”, dodaje se.

Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusi? o?ekuje da “slovenska strana u najkra?em roku ukloni žicu s hrvatskog teritorija”.

“Ne vidim nikakvu drugu mogu?nost, jer je na jednom mjestu žica postavljena na hrvatski teritorij. ?ak i po slovenskim kartama to je hrvatski teritorij”, rekla je Pusi? za Al Jazeeru.

Podsjetila je kako je Hrvatska takav slu?aj imala i s Ma?arskom, kada je ta država stavila žicu na hrvatski teritorij.

“Uputili smo im prosvjednu notu i ma?arska strana uklonila je žicu s hrvatskog teritorija”, rekla je Pusi?.

Slovenija: Barijera nije na hrvatskoj teritoriji

Državni tajnik u slovenskom Ministarstvu unutarnjih poslova Boštjan Šefic ranije je izjavio da je Hrvatska bila obaviještena o postavljanju fizi?kih barijera za migrante na dijelovima granice i da se one nalaze na slovenskoj strani grani?ne crte, a ne i na hrvatskoj kako tvrdi Hrvatska.

“Ne radi se o obilježavanju granice nego reguliranju migracijskog toka, o ?emu smo obavijestili arbitražni sud i sve ostale”, kazao je tako?er Šefic, prenosi Slovenska tiskovna agencija STA.

Hrvatska je ranije upozorila Sloveniju da ?e joj uputiti službenu notu ukoliko ži?ana ograda ne bude uklonjena i, kao posljednju opciju,
pristupiti njezinom uklanjanju.

Prethodno je Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatske Al Jazeeri potvrdilo da ?e interventna policija po?eti uklanjati dio ži?ane ograde s hrvatsko-slovenske granice u blizini mjesta Harmica.

“Policija je to namjeravala u?initi jer se kod postavljanja prešlo na hrvatsku stranu”, javila je Al Jazeerina reporterka Jasmina Kos.

“Slovenci su pri dizanju ograde kod Sutle ušli u hrvatski teritorij te su tamo upu?ene interventne snage hrvatske policije”, potvrdio je u me?uvremenu hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostoji?.

“Samo ?emo ih upozoriti da su ušli u hrvatski teritorij i da maknu ogradu. Ukoliko to ne u?ine, onda ?emo prvo poslati notu, a onda i fizi?ki maknuti ogradu”, najavio je Ostoji?.

Iz hrvatske policije su medijima potvrdili kako se “ništa dramati?no ne doga?a” na granici, nego su hrvatski policajci “samo došli upozoriti” slovenske kolege da su ušli u hrvatski teritorij.

Ostoji?: Bacanje para

Ministar Ostoji? ranije je poru?io kako je ži?ana ograda koju gradi Slovenija “bacanje para”.

“Bilo bi puno pametnije da su sagradili prihvatne centre i uto?išta“, istakao je Ostoji?.

Na?elnik op?ine Razkrižje Stanko Ivanuši? je zamolio sve mještane kojim smeta ži?ana ograda za razumijevanje.

“I nama ograda ide na živce, ali razmjere izbjegli?ke krize su nažalost takve da tim mjerama jedino možemo omogu?iti normalan život mještanima koji žive blizu granice. Žao nam je i susjeda, ali i oni bi trebali uraditi nešto sli?no na granici sa Srbijom“, istakao je.

Slovenija je u srijedu ujutro po?ela postavljati ži?anu ogradu na dijelu granice s Hrvatskom.

Ograda je visoka blizu 180 centimetara.

‘Tehni?ke barijere’

Vlada Slovenije je u ponedjeljak odlu?ila na granici po?eti postavljati ograde koje naziva “tehni?kim barijerama”, objašnjavaju?i da to ne zna?i zatvaranje granice prema Hrvatskoj.

Premijer Slovenije Miro Cerar je izjavio u utorak da ?e ta država na granici s Hrvatskom podi?i ogradu.

“Ograde ?e biti postavljene zbog usmjeravanja ljudi na granicama. Ponavljam – Slovenija ne zatvara granice, ali želimo zaustaviti nekontrolirani priliv izbjeglica u našu zemlju”, kazao je.

Istakao je da je to jedan od na?ina da se sprije?i humanitarna katastrofa.

Vlada Slovenije je o scenariju pove?anog priliva izbjeglica raspravljala u ponedjeljak nave?er na vanrednoj sjednici, prije koje je ministar vanjskih poslova Karl Erjavec upozorio na velik izbjegli?ki val od približno 30.000 ljudi, koji se kre?e iz Gr?ke.

Vlada je saop?ila da su, zbog najave velikog izbjegli?kog vala, koji bi do Slovenije mogao do?i sredinom sedmice, prihva?ene dodatne mjere za kontrolu izbjegli?kog toka i zaštitu južne šengenske granice, a koje se, prema potrebi, mogu odmah aktivirati.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!