Hrvatska: U Vukovaru nema više dvojezičnih tabli

17 Aug 2015

Gradsko veće Vukovara izglasalo je danas izmene gradskog Statuta po kojima na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru nisu predviđene dvojezične table sa natpisima na latinici i ćirilici

Gradsko ve?e Vukovara izglasalo je danas izmene gradskog Statuta po kojima na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru nisu predvi?ene dvojezi?ne table sa natpisima na latinici i ?irilici.

Za izmene je glasalo deset odbornika vladaju?e koalicije na ?elu sa Hrvatskom demokratskom zajednicom (HDZ) dok je deset odbornika iz opozicije koju predvodi Socijaldemokratska partija (SDP) bilo protiv. Presudio je glas odbornice Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje (HDSSB) Slavice Jelini? koja je podržala izmene statuta grada.

Glasanju je prethodla više?asovna rasprava tokom koje su odbornici vladaju?ih stranaka branili predlog izmena Statuta dok je opozicija bila jednoglasna u tome da te izmene nude manje prava srpskoj nacionalnoj manjini od prava predvi?enih Statutom iz 2009.

Izmenama Statuta nisu predvi?ene dvojezi?ne table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru, a Gradsko ve?e obavezano je da “svake godine u oktobru razmatra dostignuti stepen razumevanja, solidarnosti i dijaloga me?u gra?anima Vukovara i da u skladu s tim donosi odluku o mogu?nosti, odnosno potrebi proširivanja obima osiguranih individualnih prava pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive u Gradu Vukovaru novim pravima”.

U Statut je ugra?ena i obaveza da Gradsko ve?e svake, a najkasnije svake druge godine, donosi dopunu Statutarne odluke kojom se pripadnicima srpske nacionalne manjine na podru?ju Vukovara priznaju prethodno dogovorena nova prava.

Izmene Statuta su u skladu sa prošlogodišnjom odlukom Ustavnog suda da vukovarsko Gradsko ve?e u roku od godinu dana reši pitanje dvojezi?nosti u tom gradu.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!