Hrvatska tužila MOL i traži odštetu zbog Sanaderovih ugovora

18 Jan 2014

U tužbi se traži poništavanje za Hrvatsku nepovoljnog ugovora koji je sklopio bivši premijer Ivo Sanader

Hrvatska je podnijela arbitražnu tužbu protiv ma?arske energetske kompanije – službeno je potvr?eno tportalu u Uredu za odnose s javnoš?u Ministarstva gospodarstva. U tužbi se traži poništavanje za Hrvatsku nepovoljnog ugovora koji je sklopio bivši premijer Ivo Sanader.

Hrvatska želi na arbitraži poništiti štetni ugovor Vlade RH i MOL-a kojim je bivši premijer Ivo Sanader predao Ma?arima upravlja?ka prava INA-e. Osim toga, Hrvatska traži i naknadu nov?ane štete koja je nastala od posljedica štetnog ugovora.

Podsjetimo, Ivo Sanader nepravomo?no je osu?en na 10 godina zatvora u objedinjenom postupku za aferu Hypo te aferu INA – MOL. Sanader je navodno dobio 10 tisu?a eura mita od predsjednika Uprave MOL-a Zsolta Hernadija kako bi Ma?ari dobili upravlja?ka prava nad hrvatskom naftnom kompanijom.

Posljednjih tjedana vode se novi pregovori Vlade i MOL-a. Nakon ju?erašnje tre?e runde sastanaka, odnosi dviju strana navodno su zatoplili. Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, koji vodi Vladin pregovara?ki tim, kazao je kako su ju?erašnji pregovori prošli u ambijentu koji je puno optimisti?niji nego zadnji put. Rekao je da je ?lan pregovara?kog odbora MOL-a Jozef Molnar bio ‘puno kooperativniji’.

Ju?er se raspravljalo o ‘upstream’ strategiji INA-e. U skladu s poslovnim planovima, INA bi trebala biti sposobna pove?ati dnevnu proizvodnju za 4,3 tisu?e barela u kratkom roku, a srednjoro?no za devet tisu?a, ako na vrijeme dobije potrebne dozvole – rekao je Molnar.

Istaknuo je da to zna?i dodatnih nekoliko stotina milijuna kuna koje ?e se izravno ili neizravno sliti u hrvatsku ekonomiju. ‘INA je spremna za nove istraživa?ke projekte u Hrvatskoj i inozemstvu’, kazao je Molnar.

Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak kazao je kako su pregovori prošli u ambijentu koji je puno optimisti?niji nego posljednji put.

‘Izrazili smo spremnost razgovarati o svim to?kama u sklopu okvira za pregovore koje je zadala Vlada, koji uklju?uju i korporativno upravljanje, s tim da se nijedna to?ka ne može zaklju?iti prije nego što dogovorimo korporativno, što zna?i da ?e se vjerojatno zaklju?iti cijeli paket, a ne to?ka po to?ka, kako je dogovarano i zaklju?eno na prvom sastanku’, kazao je.

Razradit ?emo to?ku po to?ku, temu po temu, i onda pokušati zaklju?iti paket s kolegama iz MOL-a. Tako?er o?ekujemo da ?e kolege, kroz stru?ne timove koje ?emo formirati u sljede?ih nekoliko tjedana, prezentirati svoj prijedlog strategije razvoja INA-e kao regionalne kompanije i novi model korporativnog upravljanja kako bismo onda imali dobru podlogu za sljede?e pregovara?ke krugove, rekao je Vrdoljak.

Dodao je kako pozdravlja odluku o namjeri daleko ve?ih investiranja u Hrvatskoj u istraživanje i proizvodnju. To smo zahtijevali i na po?etku pregovora. Bila je to želja hrvatske Vlade koja je nekoliko puta izre?ena, ne samo za pregovara?kim stolom, nego i u javnosti i kolege iz MOL-a su spremni na puno ve?e investicije u ‘upstreamu’. Ja im na tome ?estitam, rekao je ministar gospodarstva.

(Tportal)

Podelite ovu stranicu!