Hrvatska traži vraćanje Šešelja u zatvor

27 Nov 2014

Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio deklaraciju povodom odluke Haškog tribunala da na uvjetnu slobodu pusti Vojislava Šešelja

Hrvatski sabor usvojio je deklaraciju u kojoj se od Haškog tribunala traži da optuženika za ratne zlo?ine Vojislava Šešelja vrati u haški zatvor, a od srbijanskih vlasti da osude govor mržnje i zalaganja za „Veliku Srbiju“. Sa deklaracijom se požurilo da stigne do Europskog parlamenta koji ?e u ?etvrtak, na inicijativu hrvatskih zastupnika, izglasati rezoluciju o Šešelju.

Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio deklaraciju povodom odluke Haškog tribunala da na uvjetnu slobodu pusti Vojislava Šešelja.

Prema deklaraciji koju je u Saboru pro?itala njena inicijatorica, bivša premijerka Jadranka Kosor, me?u ostalim traži se da Vije?e sigurnosti Ujedinjenih naroda hitno raspravi ovakvo postupanje Haškog tribunala, kako se ne bi dodatno narušilo povjerenje u institucije me?unarodne pravde. Zatim:

„Poziva se Me?unarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju da opozove svoju odluku o privremenom puštanju optuženog Vojislava Šešelja na slobodu, naglašava se obaveza Republike Srbije kao države kandidatkinje za ?lanstvo u Europskoj uniji da nedvosmisleno osudi svaki govor mržnje, projekt ‘velike Srbije’ i prekrajanje me?unarodno priznatih granica, a u skladu s vrijednostima me?unarodnog prava i u skladu sa demokratskim standardima koji vrijede me?u ?lanicama Europske unije.“

Odluka Suda o Šešeljevom puštanju, isti?e Sabor u deklaraciji, donesena je bez ujedna?enih kriterija i odstupa od na?ela vladavine prava, a Šešelj nakon povratka u Srbiju nastavlja s prijetnjama, zastrašivanjem i širenjem etni?ke i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, vrije?a i ponižava žrtve, te javno zagovara teritorijalne pretenzije prema Hrvatskoj kao ?lanici EU-a i NATO-a.

Jadranka Kosor je ve? ranije upozoravala da Šešelj otkako je stigao u Srbiju krši uvjete koje mu je Haški tribunal postavio kod privremenog puštanja na slobodu, jer u svojim istupima vrije?a i ponižava žrtve zlo?ina i zastrašuje žrtve i svjedoke, a da je haška odluka o njegovom puštanju uvreda za sve Šešeljeve žrtve.

U ime kluba vladaju?ih socijaldemokrata Ingrid Anti?evi? Marinovi? apostrofirala je posebno traženje da srpski državni vrh osudi Šešeljeve istupe i distancira se od njih, podsje?aju?i da je suradnja sa Hagom jedan od uvjeta na putu svake zemlje prema ?lanstvu u Europskoj uniji.

„To je upravo pomo? svim naprednim snagama da osude takvo ponašanje na jedan nedvosmislen na?in. To Hrvatska traži, to Hrvatska ima pravo tražiti jer se to i od nje tražilo, i to je za svaku zemlju potrebno“, kazala je Ingrid Anti?evi? Marinovi?.

Sa deklaracijom se požurilo, kako bi stigla na vrijeme do Strassbourga, gdje ?e sutra na hrvatski prijedlog Europski parlament raspraviti i izglasati rezoluciju koja bi – prema prijedlogu – trebalasnažno osuditiratno-huška?ku retoriku optuženika za ratne zlo?ine Vojislava Šešelja i pozvati srbijansku vladu da se jasno distancira od njegovih istupa.

U raspravi o deklaraciji u Hrvatskom saboru svi su klubovi podržali deklaraciju, a klub srpske manjine kazao je da ne?e biti protiv.

O Šešelju je bilo rije?i i na današnjoj sjednici hrvatske Vlade.

„Tu hrvatska Vlada ima inicijativu i preko Stalne misije u New Yorku i drugim kanalima ve? poduzima odre?ene radnje koje su u okviru naših mogu?nosti i nadležnosti. Dakle, radimo ono što možemo i što smatramo da je ispravno. Saborska deklaracija je dobrodošla, tekst koji sam vidio ?ini mi se prihvatljiv i uravnotežen“, naveo je premijer Zoran Milanovi?.

Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusi? kazala je kako ?e se 10. prosinca o izvještaju o radu Haškog tribunala raspravljati u UN-u i da ?eHrvatska u tome sudjelovati. „Europska unija ne sudjeluje u toj raspravi, ali s obzirom na unaza?ivanje europskogprocesa u regiji kao rezultat haške odluke o puštanju Šešelja, razgovarala sam sa europskom povjerenicom Federicom Mogherini sa prijedlogom da EU ovoga puta izuzetno sudjeluje u toj raspravi“, kazala je ministrica.

„Pa ?emo – nadam se – potaknuti kolege u Europskoj uniji da se uklju?e i osude takvo ponašanje, odnosno potrebno je da se zatraži od srpskih vlasti da se distanciraju od takvih izjava, upravo zato da potvrde svoj europski put, a i da – koliko je mogu?e – neutraliziraju negativni efekt koji je takvo ekscesno ponašanje imalo na odnose u regiji“, konstatirala je.

(Enis Zebi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!