Hrvatska policija izbacila iz pozorišta desničare koji su protestovali zbog Frljićeve predstave

24 Apr 2017

Desničarima je iz gledališta odgovoreno pesmom "Kad bi svi ljudi na svetu"

Predstava reditelja Olivera Frlji?a “Naše nasilje i vaše nasilje” po?ela je ve?eras sa zakašnjenjem od pola sata, i to tek pošto je policija iz gledališta Hrvatskog narodnog pozorišta u Splitu udaljila grupu desni?ara koji su ometali njen po?etak.

Grupa od desetak desni?ara iz Hrvatske stranke prava sedela je u poslednjem redu s transparentima “Odlazi sotono iz našeg grada”, “Napravi performans u Srbiji” i pevali pesmu “Zovi samo zovi”.

Iz drugog dela gledališta odgovoreno im je pesmom “Kad bi svi ljudi na svetu“.

Policija je ušla u doranu Hrvatskog narodnog pozorišta i pozvala grupu desni?ara da iza?u, jer ometaju predstavu. Iako su u po?etku negodovali, posle nekoliko minuta su izašli.

Portal Indeks navodi da je razbijeno staklo na jednom od prozora na zgradi splitskog pozorišta, a uz komadi?e stakla na podu je i razbijeno jaje.

Predstava Olivera Frlji?a igra se u okviru 27. Maruli?evih dana na sceni Hrvatskog narodnog pozorišta u Splitu.

Nekoliko stotina pripadnika manjih desni?arskih stranaka i Koordinacija hrvatskih braniteljskih udruženja ve?eras je uo?i predstave vre?alo Frlji?a, provociralo policiju, zviždalo i uzvikivali uvrede gledaocima koji su ulazili u Pozorište.

Posle skupa na kojem se popodne, u organizaciji nekoliko desni?arskih i katoli?kih organizacija okupilo nekoliko stotina protivnika predstave, ispred Pozorišta se postrojilo desetak pripadnika desni?arske Hrvatske stranke prava.

Ratni veterani i ?asne sestre

Povodom igranja predstave Olivera Frlji?a “Naše nasilje i vaše nasilje” koja je ve?eras na repertoaru Festivala hrvatske drame “Maruli?evi dani” u Hrvatskom narodnom pozorištu u Splitu, na protest je pozvalo nekoliko minornih desni?arskih stranaka i udruženje ratnih veterana.

Me?u okupljenima su bili i ratni veterani i ?asne sestare, a neki od njih su nosili transparente: “Ova predstava me vre?a”.

Na skupu je pro?itano pismo Splitsko-makarske nadbiskupije i puštena pesma verskog sadržaja u izvo?enju kontroverznog peva?a Marka Perkovi?a Tompsona, a okupljeni su zajedno molili “O?e naš”, prenela je regionalna Televizija N1.

Ranije danas predstavnici Koordinacije braniteljskih, stradalni?kih i veteranskih udruženja grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije i udruženja Benedikt, podneli su krivi?ne prijave protiv reditelja Olivera Frlji?a i selektora Festivala Maruli?evi dani Igora Ruži?a.

Uvrštavanje Frlji?eve predstave “Naše nasilje i vaše nasilje” na repertoar festivala u Splitu izazvalo je niz kritika konzervativnih stranaka i pojedinaca, a nezadovoljstvo je ju?e izrazila i Katoli?ka crkva u Hrvatskoj. U saopštenju Splitsko-makarske nadbiskupije je ocena da Frlji?eva predstava vre?a ose?anja gra?ana i vernika, i poziv nadležnima da “u?ine potrebne korake da sadržaji koji nisu dostojni imena Marka Maruli?a i grada Splita, ne bi vre?ali osobe i ponižavali samu kulturu”.

Ograda Ministarstva kulture

Ministarstvo kulture Hrvatske se u saopštenju ogradilo od programa Maruli?evih dana i navelo da je “potrebno pri stvaranju i izvo?enju umetni?kih dela imati na umu verska i nacionalna ose?anja, kao i osnovna ljudska prava svakog pojedinca i društvene grupe”.

Selektor Festivala Igor Ruži? ocenio je to reagovanje Ministarstva kao “sramotno”.

“Skrivaju?i se iza fraza o poštovanju verskih i nacionalnih ose?aja, Ministarstvo zapravo omogu?ava i podsti?e cenzuru što zna?i da i samo postaje cenzor”, rekao je Ruži? za Ve?ernji list.

Reditelj Oliver Frlji? pozvao je ministarsku kulture na predstavu da sama vidi da li ona vre?a verska i nacionalna ose?anja.

Predstava “Naše nasilje i vaše nasilje” je me?unarodna koprodukcija, inspirisana romanom Petera Vajsa “Estetika otpora”. Kako se navodi na stranicama Festivala, ta predstava “širom otvorenih o?iju posmatra Evropu naivno zate?enu izbegli?kom krizom, Evropu koja spremno zaboravlja na svoju kolonijalnu prošlost dok jednako tako spremno i s iskeženim zubima zatvara granice hiljadama onih koji beže upravo pred posledicama evropske i ameri?ke politike”.

Reditelj Oliver Frlji? našao se nedavno na udaru kritike i konzervativne poljske vlasti, tamošnje katoli?ke crkve i ekstremisti?ke desnice posle premijere njegove predstave “Izopštenje” 18. februara u Varšavi.

(Beta, Insajder / Foto: Facebook  “Naše nasilje, vaše nasilje”)

Podelite ovu stranicu!