Hrvatska odbila protestne note Srbije

01 Aug 2016

Srbija protestira zbog ukidanja presude Branimiru Glavašu i podizanja spomenika Miri Barešiću

Hrvatska ne?e primati “neprihvatljive” diplomatske note Srbije koja bi se umjesto “neproduktivnog” slanja nota trebala baviti europeizacijom svog društva, poru?ilo je Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske nakon protestnih nota iz Beograda.

Hrvatski otpravnik poslova u Beogradu Stjepan Glas odbio je primiti protestne note, ali ih je Srbija “dostavila redovnim putem”, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije.

U Ministarstvu vanjskih poslova Hrvatske isti?u da ta država ne dopušta miješanje u njene unutrašnje stvari i ne?e se spuštati na taj nivo komunikacije.

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je ranije u ponedjeljak dvije protestne note Ambasadi Hrvatske u Beogradu – zbog ukidanja presude Branimiru Glavašu, koji je bio osu?en za zlo?in nad srpskim civilima tokom proteklog rata u Hrvatskoj i podizanja spomenika Miri Bareši?u.

Povodom ukidanja prvostepene osu?uju?e presude za ratni zlo?in nad srpskim civilima u Osijeku, izre?ene protiv Branimira Glavaša, Ministarstvo je izrazilo protest uz ocjenu da je “odluka Vrhovnog suda neobjašnjiva kako sa pravne tako i sa moralne ta?ke, kao i da je uperena direktno protiv srpskog naroda”.

„Posledice presude dodatno otežavaju i komplikuju situaciju u kojoj se nalazi srpski narod u Hrvatskoj. Ukidanje presude protiv Glavaša predstavlja jasnu politiku Hrvatske koja rehabilituje ne samo fašisti?ku NDH, ve? i zlo?ince iz poslednjeg rata. Ovakvo postupanje hrvatskog pravosu?a šalje poruku da je dozvoljeno i normalno nekažnjeno vršenje zlo?ina nad Srbima, ?ime je pored stalnog govora mržnje otvoren lov na Srbe u Hrvatskoj“, navodi se u saop?enju i dodaje da je “takva politika Hrvatske dovela i do pove?anog broja incidenata na etni?koj osnovi protiv pripadnika srpskog naroda”.

‘Mogu?e pogoršanje statusa Srba’

Ministarstvo navodi kako o?ekuje od pravosudnih organa Hrvatske da, u ponovljenom postupku i uz postoje?e dokaze na osnovu kojih je Branimir Glavaš osu?en u prvom stepenu, postupi na osnovu pravnih propisa Hrvatske „uvažavaju?i ?injenicu da posledice ovakve i sli?nih presuda mogu zna?ajno narušiti bilateralne odnose sa Srbijom, kao i dodatno pogoršati status Srba u Hrvatskoj“.

Povodom otkrivanja spomenika Miri Bareši?u u Dragama, Ministarstvo je izrazilo protest uz ocjenu da je “podizanje spomenika teroristi osu?enom za mu?ko ubistvo jugoslovenskog ambasadora u Švedskoj Vladimira Rolovi?a neprimeren i necivilizacijski akt koji u modernoj Evropi nema presedana”.

“O?ekujemo da se Vlada Hrvatske nedvosmisleno ogradi od veli?anja osu?enog teroriste i ubice ambasadora Rolovi?a i time jasno stavi do znanja da ne podržava terorizam koji se u sadašnjem vremenu ponovo dešava, seju?i nedužne žrtve“, kaže se u saop?enju, dodaju?i kako “Republika Srbija o?ekuje da se taj sramni spomenik ukloni“.

Rat notama izme?u Zagreba i Beograda pokrenut je nakon nedavnog ukidanja presude kardinalu Alojziju Stepincu, kojom su ga bivše komunisti?ke vlasti 1946. osudile zbog saradnje s ustaškim režimom u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Službeni Beograd smatra taj potez rehabilitacijom fašizma i ustaške NDH, a Zagreb je pozvao srbijanske vlasti “da ne koriste rje?nik propalog jugoslavenskog komunisti?kog sistema i agresivne velikosrpske politike iz 90-ih godina”.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!