Hrvatska: Novčane naknade ratnim žrtvama silovanja

03 Apr 2015

U Hrvatskoj je predviđeno da žrtve dobiju od 13.000 do 19.000 eura jednokratne naknade, uz mjesečnu naknadu i druge oblike pomoći

Hrvatska vlada usvojila je Kona?ni prijedlog Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, koji predvi?a jednokratnu naknadu žrtvama u iznosu 13.000 eura, a za teže posljedice seksualnog nasilja 19.000 eura.

Bit ?e im ispla?ena i mjese?na nov?ana naknada u iznosu 317 eura.

Žrtve silovanja imat ?e pravo na pravnu i zdravstvenu pomo? te obavezno i dopunsko zdravstveno osiguranje.

Tim zakonom omogu?avaju im se redovni sistematski pregledi, kao i smještaj u ustanove za pružanje podrške i usluga.

Zakonski standardi

U Vladi smatraju da ?e to rješenje doprinijeti razvoju zakonskih standarda u regiji.

“Nakon više od 20 godina od po?injenja seksualnog nasilja u Domovinskom ratu žrtve, žene i muškarci, kona?no ?e dobiti pravo na tretiranje s poštovanjem i pravo na priznanje patnje”, rekla je zamjenica ministra hrvatskih branitelja Vesna Na?.

Isti?e kako su takva rješenja rijetka i u svijetu te dodaje da je Hrvatska prva zemlja u regiji koja žrtvama seksualnog nasilja dodjeljuje dostojanstven iznos jednokratnog materijalnog obešte?enja kao odgovor na propust države i društva u njihovoj zaštiti i ostvarivanju prava u proteklih dvadesetak godina.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!