Hrvatska: Nakon smjena, na HTV-u i prvi otkaz

29 Apr 2016

Nakon niza smjena na Hrvatskoj radio-televiziji po dolasku HDZ-a i Mosta na vlast, dogodio se i prvi otkaz

Novinar Hrvatske televizije Saša Kosanovi? dobio je otkaz. Dok je službeno obrazloženje da je Kosanovi? radio za drugog poslodavca bez pismenog pristanka svog šefa, Kosanovi? i novinarsko društvo kažu kako se radi o politi?kom obra?unu. Kosanovi? ?e se žaliti i tužiti HTV.

Nakon niza smjena na Hrvatskoj radio-televiziji po dolasku HDZ-a i Mosta na vlast, dogodio se i prvi otkaz.

Redovni otkaz skrivljen ponašanjem radnika, piše u obrazloženju otkaza uru?enog novinaru Saši Kosanovi?u, jer je radio kod drugog poslodavca bez pismenog odobrenja. Kosanovi? za naš program pojašnjava:

“Tamo piše da sam sudjelovao u izradi dokumentarnog filma u danskoj produkciji koji se bavi zlo?inom koji se dogodio u Dvoru na Uni 8.8.1995 i da nisam imao pisanu dozvolu glavnog ravnatelja za rad na filmu koji nije bio u produkciji Hrvatske televizije, a kako se radi o stvarima i proizvodima koji su u domeni Hrvatske televizije, ja tamo nisam smio sudjelovati“, kaže Kosanovi?.

Hribar glavna meta

Kosanovi? priznaje da je imao samo usmenu suglasnost svog izravnog nadre?enog i da njegov posao oko danskog dokumentarca nije bio kreativan, nego je bio ‘fixer’, ali kaže kako uop?e nije važno je li suglasnost usmena ili pismena, nego da je rije? o politi?kom obra?unu kojem je sam film “15 minuta – masakr u Dvoru“ poslužio kao dobar povod.

“Na taj film je ve? dva mjeseca dignuta kuka i motika od strane jednog dijela neinformiranih braniteljskih udruga i od strane ljudi koji sa radom na ratnim zlo?inima nisu imali nikakve veze, nego su iskoristili jedan društveni trenutak dolaska nove vlasti i politi?kih vjetrova koji su zapuhali da bi se riješili nepo?udnih ljudi na Hrvatskoj televiziji poput mene i da bi se riješili ravnatelja Hrvatskog audio-vizualnog centra Hrvoja Hribara koji je jedna od glavnih njihovih meta u cijeloj toj pri?i“, konstatira Kosanovi?.

Hribaru se prigovara da je sa 350.000 kuna (33.000 eura) sufinancirao danski dokumentarac koji je – po ocjeni desnih buka?a – protuhrvatska rabota koja implicira da su hrvatski vojnici u Dvoru ubili devet starih i hendikepiranih osoba, a u filmu se kao sugovornici pojavljuju i Savo Štrbac i Mile Novakovi?, i traži se njegova smjena.

Kosanovi? najavljuje da ?e se žaliti na otkaz i tužiti Hrvatsku radio-televiziju. O ovom slu?aju zamolili smo za o?itovanje i poslodavca, odnosno Hrvatsku radio-televiziju, me?utim oni su nam odgovorili kako “ne komentiraju radnopravne odnose i podatke povezane s njihovim zaposlenicima.“

Od osam sindikata na Hrvatskoj televiziji šest je podržalo otkaz za njega, a dva – novinari i glazbena produkcija bili su protiv.

Otkaz Kosanovi?u osu?uje i ogranak Hrvatskog novinarskog društva na Hrvatskoj televiziji, pridružuju?i se argumentima koje je iznio Kosanovi?.

“Može se on svi?ati ili ne svi?ati ljudima koji trenutno vode program, me?utim do sada je – podsjetit ?u na njegovo izvještavanje iz Srebrenice – imao sjajne reportaže, radio je zapažene dokumentarce unutar ku?e, dugo godina je bio vanjski suradnik. Ovo što mu se sada doga?a rezultat je jedne druge atmosfere koja vlada u hrvatskim medijima i na Hrvatskoj radio-televiziji“, ocjenjuje predsjednica ogranka Sanja Mikleuševi? – Pavi?.

Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vije?a Saša Miloševi?, koji je žrtva ?istke na televiziji po?etkom devedesetih i koji se nikada nije vratio u novinarstvo, kaže za jedne novine kako su argumenti navedeni u otkazu “fiškalska forma“, a da razloge otkaza Kosanovi?u “zna malo dijete“ – zbog toga što se bavi stvarima koje vladaju?i ne žele – istraživanjem i kriti?kim pristupom stvarnost, i zbog njegovog imena i prezimena.

(Enis Zebi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!