Hrvatska: Mladi IDS-a čistit će nacističku simboliku po Puli

19 Jun 2015

"Kriza koja traje već šest godina, ostavila je dubok trag u životima građana, ali to ne znači da gospodarska kriza mora prerasti u krizu morala"

Predsjednik Kluba mladih IDS-a Vili Rosanda i ?lan predsjedništva Gradske podružnice IDS-a Robert Cvek na konferenciji za novinare u petak najoštrije su osudili iscrtavanje svastika i drugog fašisti?kog znakovlja po ulicama, spomenicima i stadionima. Kako su istaknuli, kriza koja traje ve? šest godina, ostavila je dubok trag u životima gra?ana, ali to ne zna?i da gospodarska kriza mora prerasti u krizu morala.

– Iskreno mi je žao što se danas u 2015. godini moramo baviti duhovima prošlosti, ustaštvom, odnosno fašizmom i nacizmom, kao iznimno štetnim i krajnje opasnim temama. Iscrtavanje takvih simbola postalo je nažalost, uobi?ajena pojava, ali imamo dojam da je dio gra?ana Hrvatske koji to ne podržava otupio na takve doga?aje i po?eo iz shva?ati kao dio hrvatske svakodnevice, rekao je Rosanda te pozvao predstavnike svih politi?kih i organizacija civilnog društva, predstavnike medija, gospodarstvenike i gra?ane da se zajedni?ki bore za iskorjenjivanje vrijednosti totalitaristi?kih režima u Hrvatskoj. Pozvao ih je i da dojave lokacije na kojima se veli?a ustaško-fašisti?ka i nacisti?ka simbolika da bi je s predstavnicima gradske uprave uklonili.

Cvek je naglasio da IDS zagovara nultu stopu tolerancije protiv svakog oblika fašizma, mržnje i netolerancije.

– Stava smo da protiv isticanja nacisti?kih i fašisti?kih simbola odgovorne institucije trebaju istovremeno djelovati represivno, u skladu sa zakonom, ali i edukativno jer je edukacija najbolja prevencija protiv svih oblika mržnje, netolerancije i nesnošljivosti, rekao je Cvek i dodao da je, u gradu koji njeguje vrijednosti antifašizma, ali i gradu koji je ušao u finale za prestižnu titulu europske prijestolnice kulture, nedopustivo da na zidovima budu neprimjerene poruke i simboli civilizacijskog ponora.

Rosanda se potom založio da bi temeljne antifašisti?ke vrijednosti trebale postati sastavni dio zavi?ajne nastave, a Cvek je svima ?estitao 22. lipnja Dan antifašisti?ke borbe.

(S. Z. T., Glas Istre)

Podelite ovu stranicu!