Hrvatska: Male stranke mogu odlučiti o novoj vladi

04 Nov 2015

Nova na predstojećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj je lista Most, koja je ujedinila nezavisne lokalne političare

Zbog izuzetno tijesne utrke izme?u koalicija oko vladaju?e socijaldemokratske partije i opozicione Hrvatske demokratske zajednice, prevagu na hrvatskim parlamentarnim izborima mogle bi imati male stranke.

Nova na ovim parlamentarnim izborima je lista Most, koja je ujedinila nezavisne lokalne politi?are. Oni su kod notara ovjerili izjavu da nakon izbora ne?e koalirati ni s jednom velikom strankom.

I dok se na štandu velike stranke ?ekalo u redu za mandarine, gužve kod malih nije bilo. Upalja?i i program sve je što je Živi zid mogao ponuditi.

No, podrška dijela gra?ana, bez obzira na to, nije izostala. Stranka je poznata po spre?avaju deložacija gra?ana. Pred ove izbore optimizam gaje i zbog tre?eg mjesta svog kandidata na prošlim predsjedni?kim izborima.

“Najvjerojatniji scenarij izbora je taj da ?e tre?inu uzeti takozvana lijeva koalicija, tre?inu desna, a tre?inu takozvane tre?e opcije, me?u kojima je dominantno Živi zid”, isti?e Ivan Vilibor Sin?i? iz ove stranke.

‘Ankete nisu izbori’

Mjesta u Hrvatskom saboru pokušat ?e osvojiti i bivši predsjednik Ivo Josipovi?, i to s politi?kim veteranima poput Radimira ?a?i?a i Slavka Lini?a, bivših ministara u aktualnoj SDP-ovoj vladi.

Kao nezavisna na listi u Slavoniji bit ?e i nekadašnja premijerka, tada ?lanica HDZ-a, Jadranka Kosor. Još jedna saborska zastupnica, bivša SDP-ova ministrica Mirela Holy, otkriva da za svoju novu stranku Orah priželjkuje najmanje tri od 151 saborskog mandata.

“Ja se nisam optere?ivala s anketama ni kada su nam rejtinzi bili jako visoki. Zbog toga što sam svjesna da su ankete – ankete, a izbori – izbori. I, na kraju krajeva, svaki izbori su specifi?ni“, isti?e.

Lokalne televizije u stopu prate gradona?elnika Zagreba Milana Bandi?a, koji je, nakon lokalnih i predsjedni?kih, u još jednoj utrci za parlamentarne izbore. Nijedan mandat nije osvojio 2011. godine, a u ovoj kampanji zadao si je gust raspored.

“Ja želim biti premijer, a ne ?lan vlade. Sada ve? obnašam drugu izvršnu dužnost države. Ja se ne kandidiram ni za ministra, ni za saborskog zastupnika”, navodi on.

Po najmanje deset zastupnika kora?a stranka Most nezavisnih lista, a njoj se priklonio i bivši potpredsjednik HDZ-a Drago Prgomet.

“Vjerujemo u dobar rezultat i da ?e gra?ani kona?no, a prije svega SDP i HDZ, shvatiti da nemaju monopol nad budu?noš?u Hrvatske”, kaže on.

Bez iznena?enja

Politi?ki analiti?ar Darijo ?erepinko smatra da ni ovi izbori za male stranke ne?e donijeti iznena?enje.

“Kad su dvije koalicije toliko blizu, govori u prilog tome, a i prijašnja iskustva i saznanja govore u prilog tome, da zapravo ?e te dvije koalicije pokupiti najve?i broj mandata, a malim strankama ?e preostati mrvice”, objašnjava.

Ko ?e imati ve?inu u Saboru, dodaje, ovisit ?e i o tome kome ?e se prikloniti regionalni Istarski demokratski savez i Glavašev Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje, ali i osam manjinskih zastupnika.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!