Hrvatska: Građani se u EU najviše vesele studiranju i zapošljavanju u inozemstvu

31 Mar 2013

Dva tjedna prije izbora za europske zastupnike, agencija Ipsos Puls za Dnevnik Nove TV provela je telefonsko istraživanje na uzorku od 802 ispitanika o očekivanjima građana od ulaska u EU

Istraživanje je pokazalo da 45,1 posto ispitanih smatra da je ulazak u Uniju dobra stvar. Da je ulazak podjednako dobar, kao i loš misli 26,6 posto. Da je loše u?i u Europsku uniju, misli 25,4 posto gra?ana, a 2,8 posto ispitanih odgovorilo je da ne zna.

Što se pak ti?e pozitivnih i negativnih stvari koje dolaze s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, ?ini se da se gra?ani ipak najviše vesele lakšem studiranju i zapošljavanju u državama ?lanicama Europske unije. Naime, 76 posto ispitanika misli da ?e s ulaskom biti bolje studiranje u inozemstvu, a 72 posto smatra da ?e do?i do pomaka u zapošljavanju u inozemstvu.

Za 65 posto ispitanika pozitivna posljedica ulaska bit ?e i kupovanje i putovanje, a 59 posto ispitanih kao adut je izdvojilo brže sudske procese.

Druk?ijoj cijeni automobila veseli se 52 posto ispitanih, a vjerojatno bržem i boljem radu administracije 46 posto. Za 41 posto ispitanih pozitivna stvar ulaska u Europsku uniju bit ?e i kamate na kredite.

No iako je istraživanje pokazalo da ve?ina ispitanih ulazak u EU smatra dobrom stvari, itekako su pritom svjesni negativnih posljedica.

Naime, 45 posto ispitanih strahuje od cijena hrane i potrepština koje ?e sti?i ulaskom u Europsku uniju, a 35 posto se ne veseli cijenama nekretnina.

(Tportal)

Podelite ovu stranicu!