Hrvatska: Ćirilica u Vojniću i Vrbovskom, ne i u Vukovaru

21 Aug 2015

Zakonski uvjeti za primjenu dvojezičnosti u Vojniću i Vrbovskom na zapadu Hrvatske ispunjeni su prije 10-ak godina

Na državne institucije u op?inama Vojni? i Vrbovsko, koje se nalaze na zapadu Hrvatske, postavljene su ?etiri plo?e s natpisima ispisanim na latini?nom i ?irili?nom pismu.

U Ministarstvu uprave objašnjavaju da su zakonski uvjeti za to ispunjeni prije više od desetlje?a te najavljuju da ?e i u drugim gradovima i op?inama provesti nadzor i tamo gdje je to potrebno neposredno primijeniti zakone koji nacionalnim manjinama jam?e pravo na ravnopravnu službenu uporabu njihova jezika i pisma u sredinama u kojima ?ine više od tre?ine ukupnog stanovništva.

Zakonski uvjeti za dvojezi?nost u Vojni?u, op?ini na karlova?kom podru?ju, i Vrbovskom u Gorskom Kotaru su ispunjeni od samoga stupanja na snagu Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina te Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, budu?i da Srbi još po popisu iz 2001. godine ?ine više od tre?ine tamošnjeg stanovništva.

U Ministarstvu uprave kažu kako su plo?e postavljene nakon provedenog nadzora, kakav najavljuju i u drugim sredinama u kojima po rezultatima popisa iz 2011. godine manjine ostvaruju pravo na dvojezi?nost.

Poru?uju kako ?e država pritom krenuti od sebe, odnosno od državnih ustanova i tvrtki, prije svega od Hrvatskih cesta, koje su dužne postaviti natpise na manjinskim jezicima na cestama u sredinama u kojima manjine na to imaju pravo.

Inspekcije ?e provjeravati jesu li dvojezi?ne plo?e na državnim, ali i na gradskim institucijama, ulicama i trgovima. Tamo gdje utvrde da se zakon ne poštuje, lokalnim vlastima dat ?e nalog da primijene dvojezi?nost. Ukoliko gradska tijela ne postupe po nalogu, uslijedit ?e im prekršajne prijave i pla?anje kazni.

Bez ?irilice u Vukovaru

Takvo postupanje državne uprave zasad se, me?utim, ne može o?ekivati i u Vukovaru. U ministarstvu objašnjavaju kako Vukovar u ovom ?asu nije prioritet jer, po odluci Ustavnoga suda, zasad uživa poseban status.

Ustavni je sud, naime, u kolovozu prošle godine, u odluci kojom je neustavnim proglasio raspisivanje referenduma “o ?irilici”, Vladi zabranio provo?enje Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina prisilnim mjerama dok se izmjenama toga zakona ne osigura prikladan pravni mehanizam koji ?e se primjenjivati u slu?ajevima kada jedinica lokalne samouprave opstruira provo?enje zakona.

Za izradu takvoga zakona Vlada je dobila rok od godine dana, koji je ispoštovala u srpnju, uputivši u hitnu saborsku proceduru dva zakonska prijedloga koja bi joj omogu?ila raspuštanje lokalnih predstavni?kih tijela koja opstruiraju pravo na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina. Sabor je, me?utim, odlu?io da ?e o predloženim zakonima provesti dva ?itanja pa je ?itava pri?a odgo?ena za jesen.

Istom odlukom Ustavni je sud obvezao vukovarsko Gradsko vije?e da Statutom Grada urediti individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma.

Gradsko vije?e Vukovara Statut je izmijenilo u ponedjeljak, ali njime nije predvidjelo postavljanje ?irili?nih natpisa na gradske institucije, trgove i ulice, što su predstavnici srpske manjine protuma?ili kao kršenje ustavnim zakonom i me?unarodnim ugovorima zajam?enih prava manjina.

Najavili su da ?e se žaliti Ministarstvu uprave, ali i me?unarodnim institucijama, Europskoj komisiji, Vije?u Europe i Vije?u sigurnosti UN-a.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!