Hrvatska: Broj zastupnica u Saboru popeo se na 30

18 Feb 2016

Stranački gledano, najviše zastupnica sada ima SDP, osam, HDZ ih ima sedam, HNS šest, Most tri, dvije su zastupnice neovisne, a po jednu imaju HSU, Hrid, Laburisti i stranka Milana Bandića

Broj zastupnica u Hrvatskom saboru ipak se pove?ao pa ih je sada 30, dakle, žene ?ine petinu parlamenta. Na izborima u studenom mandate su osvojile 23 žene i 128 muškaraca, a trenutno u Saboru mandate obnaša 30 žena (20 posto) i 121 muškarac (80 posto), objavljeno je na saborskim stranicama.

Strana?ki gledano, najviše zastupnica sada ima SDP, osam, HDZ ih ima sedam, HNS šest, Most tri, dvije su zastupnice neovisne, a po jednu imaju HSU, Hrid, Laburisti i stranka Milana Bandi?a.

Od 23 izravno izabrane zastupnice – 13 ih je bilo s lista koalicije Hrvatska raste (SDP, HNS, HSU i HL), pet iz Mosta, ?etiri iz Domoljubne koalicije, te jedna zastupnica nacionalnih manjina. Samo jedna zastupnica, HNS-ova Anka Mrak Taritaš, u Sabor je izabrana zahvaljuju?i preferencijalnim glasovima bira?a.

Broj zastupnica o?ekivano se pove?ao nakon formiranja nove Vlada, naime dio izabranih zastupnika, poput Tomislava Paneni?a (Most) otišao je u izvršnu vlast, a zamjenila ga je Ružica Vukovac, s druge strane, bivše ministrice poput Vesne Pusi? i Milanke Opa?i? vratile se u saborske klupe.

Takvo pove?anje broja zastupnica ne zadovoljava, me?utim, Gordanu Sobol (SDP), dugogodišnju predsjednicu saborskog Odbora za ravnopravnost spolova.

Broj od 23 izravno izabrane zastupnice najmanji je od 2000. godine, podsje?a Sobol i upozorava kako se radi o “definitivnoj stagnaciji”, pa i trendu nazadovanja žena na mjestima politi?kog odlu?ivanja. Naime, 2000. godine u Sabor su izravno izabrane ?ak 34 zastupnice, ?etiri godine kasnije njih 26, a 2007. godine 32 zastupnice.

Sobol isti?e da porastu broja žena u politici ne ide u prilog zaklju?ak DORH-a kako ne postoji zakonska osnova za pokretanje prekršajnih postupaka protiv stranka i koalicija koje na kandidacijskim listama nisu imale najmanje 40 posto žena, jer je Ustavni sud ukinuo sankciju za nepoštivanje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca.

DORH je poru?io da nadležnim državnim odvjetništvima ne?e dostavljati obavijest Državnog izbornog povjerenstva (DIP) o listama koje nisu ispunile žensku kvotu.

Žene su postale loptice za “šutiranje” izme?u Sabora, Ustavnog suda i DORH-a, jer nema volje da se problem riješi, ocijenila je Sobol. Predstoji, kaže, voditi bitku unutar stranaka da se zakonima, prije svih izbornim, pitanje zastupljenosti žena riješi na na?in primjeren 21. stolje?u.

Hrvatski sabor prenosi podatke Interparlamentarne unije po kojima je svjetski prosjek zastupljenosti žena u nacionalnim predstavni?kim tijelima 22,7 posto.

U jednodomnim parlamentima ili donjim domovima u svijetu prosjek je 22,8 posto, a u Europi 25,7 posto. Najve?a prosje?na zastupljenost žena trenuta?no je u nordijskim parlamentima (41,1 posto), a najmanja u parlamentima zemalja Pacifika (13,4 posto).

(Libela)

Podelite ovu stranicu!