Himni Crne Gore nađena nova mana

07 Nov 2012

Crnogorske političke stranke i koalicije preko državne himne "lome koplja" o svojim dubljim neslaganjima koja se odnose i na njihov stav prema samoj državi

Crnogorske politi?ke stranke i koalicije preko državne himne “lome koplja” o svojim dubljim neslaganjima koja se odnose i na njihov stav prema samoj državi.

Bojkot dela poslanika opozicionog Demokratsklog fronta (DF), u kojem su Nova srpska demokratija (NSD) i Pokret za promene (PzP), intoniranja himne na ju?erašnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine Crne Gore, otvorio je pitanje politi?kog savezništva te dve partije.

Zbog istog razloga poreme?eni su odnosi i izme?u DF, Socijalisti?ke narodne partije (SNP) i nove stranke Pozitivne Crne Gore (PCG) u vezi s formiranjem lokalne vlasti u Nikši?u.

Poslanici SNP-a su, prvi put do sada, ustali na intoniranje himne ?ime su se zamerili DF u, odnosno, NSD-u. S druge strane, i u samom DF-u himna je stvorila neprijatnu situaciju, jer NSD osporava himnu, a PzP je prihvata.

Me?utim, ni svi poslanici PCG nisu “na?isto” da li je himna za njih u potpunosti prihvatljiva.

Pored do sada isticanih razloga za osporavanje teksta himne, poslanica PCG-a Jelisava Kalezi?, koja je kao najstarija ju?e predsedavala konstitutivnoj sednici parlamenta, rekla da i ona ima “prigovor savesti” na tekst himne.

Kalezi?eva je našla da je mana himne to što nije rodno senzitivna pošto u tekstu himne piše “sinovi smo tvog stijenja i junaci tvog poštenja“, a ne pominju se “k?eri i majke”.

Predsednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapi? odgovorio je Kalezi?evoj da je himna upravo “rodno senzitivna”, jer se u njoj Crna Gora poredi sa majkom. I himna peva o majci – “Oj, svijetla majska zoro, majko naša Crno Goro“.

Crnogorska himna se formalno osporava zbog toga što je poslednje dve strofe, navodno, napisao kontroverzni Sekula Drljevi?, prvo pobornik ujedinjenja Crne Gore sa Srbijom, a potom žestoki protivnik i kriti?ar u skupštini Kraljevine Jugoslavije.

Prema nekim navodima, Drljevi? je dopunio pesmu “Oj, svijetla majska zoro” pre Drugog svetskog rata, a njegovo se autorstvo osporava upravo zbog toga što je on u vreme rata bio u Zagrebu, lojalan ustaškom režimu, a pred kraj rata je u nekim situacijama sara?ivao i sa okupatorom.

Na problem “fašisti?kog” koautorstva državne himne ukazuju i partije koje u potpunosti i ne baštine antifašizam.

Sporni stihovi himne glase:

Dok lov?enskoj našoj misli,

Naša sloga daje krila,

Bi?e gorda, bi?e slavna,

Domovina naša mila. Rijeka ?e naših vala,

Uska?u?i u dva mora,

Glas nositi okeanu,

Da je vje?na Crna Gora“.

Branioci himne ukazuju na to da su dve poslednje strofe možda “najhimni?niji” stihovi i da samo autorstvo nije suštinsko, mada, po nekim tuma?enjima, nije sasvim utvr?eno ni kako je nastao sadašnji tekst himne u celini.

Protiv dve poslednje strofe himne je i predsednik Crne Gore Filip Vujanovi?, koji je jednom prilikom rekao da “nerado” sluša taj deo sve?ane pesme.

U Crnoj Gori se, tako?e, nedosledno poštuje i državna zastava. U nekim mestima, prilikom obeležavanja Dana opštine, ?ak u prisustvu šefa države Filipa Vujanovi?a, državna himna se ne intonira, a ne isti?e se ni državna zastava.

Nisu retki slu?ajevi, tako?e, da se državna zastava skida sa javnih ustanova.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!