Hiljadu kilometara za Srebrenicu: Žrtva za žrtvu

29 Jun 2017

Biciklisti iz Olova kreću 3. jula prema Bihaću, gdje će se priključiti maratonu Bihać – Srebrenica

Nekoliko mladih biciklista iz bosanskohercegova?kog mjesta Olovo, ve? petu godinu zaredom voze maraton „1.000 kilometara za Srebrenicu“ u znak sje?anja na žrtve srebreni?kog genocida po?injenog 1995. godine.

„Kre?emo 3. jula, sa punom opremom u bisagama i šatorima, i nekoliko dana putujemo do Biha?a. Ne no?imo u hotelima, ve? vozimo cijeli dan, pa odmaramo gdje stignemo. U Biha?u odmorimo jedan dan i 8. jula se priklju?ujemo biciklisti?kom maratonu Biha? – Srebrenica“, kaže za Al Jazeeru Emir Degirmendži?, sekretar Biciklisti?kog kluba Olovo.

Formiranje kluba

Ove godine se vozi 13. Biciklisti?ki maraton Biha? – Srebrenica koji ina?e organizira Klub ekstremnih sportova Limit iz grada na Uni. Olovljani su u po?etku u Biha? dolazili na druga?iji na?in.

„Na sedmi maraton otišli smo autima do Biha?a, odmorili jedan dan i krenuli na taj maraton. Vratili smo se iz Srebrenice autom, ali smo na osmom maratonu odlu?ili: ‘Hajde da idemo biciklima iz Olova do Biha?a, pa do Srebrenice, što smo na kraju i uradili“, navodi Degirmendži?.

Nekoliko godina kasnije, ta?nije 2015. godine, oformljen je BK Olovo, a jedan od razloga je bilo olakšavanje u?eš?a u maratonu.

„Tako?er nam je bila želja u po?etku da ugostimo sve te maratonce u našem gradu. Napravili smo klub kako bi mogli organizovati ru?ak za u?esnike. Ipak, 400-500 ljudi u?estvuje i za to treba dobra organizacija i pomo? sponzora. Uspjeli smo u tome, sada u?esnici odmore, ru?aju i osvježe se u Olovu, položimo cvije?e na spomeniku poginulim borcima u centru grada i nastavljamo ka Srebrenici“, kaže naš sagovornik.

Afirmacija sporta

Ove godine ?e Degirmendži? voziti maraton, kao i Elvedin Karavdi?.

“Zdrav razum nam nalaže da ?ovjek na neki na?in oda po?ast svim tim žrtvama. A kada se spoji sa ljubavi prema biciklizmu i prema sportu, onda je samo po sebi logi?no da vozimo biciklisti?ki maraton ka Srebrenici“, govori Karavdi? za Al Jazeeru.

Isti?e kako u po?etku nisu imali klub, okupili su nekoliko entuzijasta koji su radili samostalno, a sve u cilju afirmisanja ljudi vlastitim primjerom da se uklju?e u stvaranje BK Olovo.

Olovo je malo mjesto, nema veliki broj stanovnika, pa samim tim ni ?lanova, ali cilj im je bio prije svega da imaju klub oko kojeg ?e se okupljati, da afirmišu mlade za sport i zdravo razmišljanje, da se druže, da nisu zatvoreni, asocijalni, te da ne provode svo slobodno vrijeme na internetu.

Svijest o me?usobnom uvažavanju

Karavdi? isti?e kako se u?esnici maratona raduju dolasku u Olovo gdje su izvanredno primljeni. Nažalost, tako nije svugdje gdje do?u.

„Na prolazu kroz Vlasenicu, Mili?e, Konjevi? Polje i Poto?are, vidite da ljudi odbijaju svaku vrstu priznanja šta se zbilo tamo i kakvu mi poruku šaljemo. Tužno je vidjeti dje?icu koja istr?e da vide bicikliste, a roditelji ih utjeruju u ku?e. Teško je vidjeti da vas iz jednog dvorišta podržavaju, a iz susjednog psuju i negiraju. Iako je poruka maratona ‘Da se ne zaboravi i ne ponovi Srebrenica’, nije nam za cilj da svojim prisustvom isprovociramo bilo koga, ve? probuditi svijest o mogu?nosti i potrebama za boljim životom, životom u miru, me?usobnom uvažavanju, a ne da se gaji mržnja, osvetoljubivost i hrani zlo“, isti?e Karavdi?.

Dodaje kako su biciklisti „ipak tu jedan dan u godini i ne bi željeli dodatno otežati životne uslove onima koji su u takvom okruženju svaki dan“.

Žrtva za žrtvu

Pored parole „Da se ne zaboravi“, kako glasi i parola Marša mira, biciklisti iz Olova poru?uju i kako je rije? o „žrtvi za žrtvu“.

„Nama u tih 1.000 kilometara nisu potrebni komfor i luksuz, tako bar imamo dio uvida kako su ljudi patili u Srebrenici, bez dostojnog smještaja, hrane, vode i osnovnih uslova dostojnih ?ovjeka. Naš motiv je to da se žrtvujemo i odreknemo udobnosti svakodnevnice kako bi, eto bar na taj na?in, odali po?ast žrtvama najgnusnijeg zlo?ina kojem je svijet svjedo?io u novijoj historiji – genocidu u Srebrenici“, kaže naš sagovornik.

Tako?er isti?e da svakome od njih godi podrška javnosti u vezi svega, ali se ipak najbolje osje?aju kada su sami na putu, prepušteni sebi. Tek tada sve drugo prestaje da postoji, ostaju kilometri, vjetar, širok vidokrug i otvoren um, zaklju?uju naši sagovornici.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!