Helsinški odbor: Povući revizionistički Predlog zakona o logoru Staro sajmište

08 Feb 2017

U Predlogu zakona ne pominje se uloga nacističkih saveznika, kvislinške vlade Milana Nedića, čija je policija hapsila Jevreje i predavala ih okupatoru

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji oštro je danas kritikovao Predlog zakona o logoru Staro sajmište i zatražio da on bude povu?en iz procedure.

Helsinški odbor je u saopštenju za javnost naveo da podržava donošenje zakona o spomen obeležju logoru Staro sajmište u Beogradu, koji je formiran tokom Drugog svetskog rata, s ciljem potpunog uništenja jevrejske zajednice, ali je upozorio da Predlog zakona koji je Vlada Srbije uputila na usvajanje Skupštini Srbije, nije u skladu sa istorijskim ?injenicama.

“Taj Predlog zakona relativizuje stradanje jevrejske zajednice tokom Drugog svetskog rata i u funkciji je dnevnopoliti?kih potreba vlasti”, ocenjuje se u saopštenju.

Navodi se da se Predlogu zakona insistira na tome da je logor Staro sajmište bio na teritoriji tadašnje kvislinške Nezavisne Države Hrvatske što je formalno ta?no, ali je izostavljena ?injenica da je njime upravljala okupatorska vlast sve do 1944. godine.

“Tako?e, Jevreji se navode kao jedna od žrtava logora, iako su do maja 1942, prvenstveno oni bili žrtve”, piše u saopštenju.

Dodaje se da se u Predlogu zakona ne pominje uloga nacisti?kih saveznika, kvislinške vlade Milana Nedi?a, ?ija je policija hapsila Jevreje i predavala ih okupatoru, a pre?utkuju se i antijevrejske i rasisti?ke uredbe Nedi?eve vlade, koje su tako?e bile u funkciji holokausta.

“Predlog Zakona uklapa se u proces revizije istorije Drugog svetskog rata u Srbiji koji traje ve? decenijama”, ocenio je Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!