HDZ-u relativna većina, SDP poražen na izborima u Hrvatskoj

12 Sep 2016

HDZ je osvojio 61 mandat na izborima u Hrvatskoj, Narodna koalicija 54, Most nezavisnih lista 13, a Živi zid osam

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) je relativna pobjednica izvanrednih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, pokazali su izborni rezultati.

Nakon što su obra?ena sva bira?ka mjesta, iz Državnog izbornog povjerenstva (DIP) su potvr?eni privremeni nepotpuni izborni rezultati.

Prema njima, HDZ je osvojio 61 mandat, Narodna koalicija 54, Most nezavisnih lista 13, Živi zid osam, Istarski demokratski sabor (IDS) tri, stranka Milana Bandi?a dva, te Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB) i Neovisna lista Željka Glasnovi?a po jedan mandat.

Osam mandata pripada manjinskim zastupnicima.

Narodna koalicija okupljena oko SDP-a pobijedila je u ?etiri izborne jedinice, dok je u svim ostalima, uklju?uju?i i onu za dijasporu, pobijedio HDZ.

Plenkovi? najavio pregovore

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenkovi? poru?io je da ve? od ponedjeljka kre?u u konkretne dogovore kako bi Hrvatska dobila novu stabilnu Vladu.

Plenkovi? je istaknuo kako je HDZ otvoren za suradnju s onim strankama koje su im programski i svjetonazorski bliske. Najavio je da ?e u ponedjeljak održati sjednicu Nacionalnog vije?a, razgovarati sa svojim partnerima i dogovoriti politi?ku platformu za poslijeizborne razgovore.

Naglasio je kako ?e inzistirati da idu?a hrvatska vlast bude stabilna i europski orijentirana, kako su im to poru?ili i europski prijatelji.

“Teme koji su oni digli u kampanji su naše teme, hrvatske i europske teme, usmjerene na budu?nost i to ?e biti teme budu?e hrvatske Vlade”, naglasio je.

Poru?io je da ?e voditi posebnu brigu o mladima, o hrvatskom selu i ruralnom razvoju, istaknuvši da ?e poljoprivreda i boljitak ljudi na selu biti jedan od klju?nih prioriteta nove Vlade. Tako?er, vodit ?e ra?una o radnicima jer je HDZ stranka koja u fokus stavlja pojedinca, njegovu odgovornost i poduzetništvo, a zalagat ?e se i da prava radnika budu kvalitetno ure?ena te ?e se boriti za bolji položaj umirovljenika.

Podsjetio je kako je njihov program bio usmjeren na budu?nost, gospodarstvo, konkurentnost i nova radna mjesta, demografsku i natalitetnu politiku, snažne institucije i društvenu solidarnost i uklju?enost. Smatra da su te njihove klju?ne poruke bile prepoznate od ve?ine bira?a.

Milanovi?: Hrvatskoj treba stabilna vlada

Predsjednik SDP-a Zoran Milanovi? u ime Narodne koalicije, nakon objave privremenih neslužbenih rezultata Državnog izbornog povjerenstva, više puta je u izbornom stožeru koalicije ponovio kako je Hrvatskoj potrebna stabilna vlada.

“Hrvatskoj treba stabilna vlada, a koja ?e to vlada biti u ovom trenutku ne znamo. Stojimo na raspolaganju i svatko od nas treba zatomiti svoje osobne ambicije i taštine i staviti se na raspolaganje državi jer više na ovakav na?in kao posljednjih osam mjeseci ne može” rekao je Milanovi?.

?elnik Mosta Božo Petrov poru?io je HDZ-u i SDP-u da im po?inje te?i rok od pet dana da se izjasne o jamstvima koje je Most zatražio u zamjenu za potporu novoj Vladi, istaknuvši kako je to tek pet posto od onoga što su te stranke obe?avale svojim bira?ima.

“Jamstva su pet posto onoga što su oni obe?avali svojim bira?ima, odnosno samo pet posto onoga što se uistinu treba uraditi. Ako doista drže do gra?ana, do sebe i do države nadam se da ?emo posti?i u tome dogovor, da ?emo tako?er posti?i dogovor i oko krupnih reformi koje Hrvatskoj trebaju, a za koje su ve? jednom dali svoju suglasnost. Hrvatska ima pravo nadati se boljoj budu?nosti”, poru?io je Petrov iz izbornog stožera Mosta.

“Ne?emo se cjenkati ni s jamstvima niti s povjerenjem gra?ana. Ako im je stalo do državnih interesa i ravnopravnosti gra?ana onda to mogu pokazati svojim djelima, a ne rije?ima kroz sva jamstva koja smo zatražili. Nama je stalo jer tako vidimo svoju zemlju i od toga ne?emo odstati”, rekao je.

Jamstva, kaže, jam?e da ?e Hrvatska biti korak bliže ure?enoj, demokratskoj pravednijoj državi koja ima pravo na budu?nost. “Oni koji pristaju na sve njih mogu o?ekivati našu podršku”, kazao je.

SDP-u i HDZ-u je poru?io da si uzmu tjedan dana, da se “ispreslože kako god mogu da to ne bi radili usred mandata”.

“Ako im je ovo što tražimo teško i ako nas mogu zaobi?i neka to naprave odmah”, poru?io im je dodavši da se Most za reforme može boriti i iz saborskih klupa. “A, ako pristanu to je nama zalog za povjerenje da su spremni pro?i kroz mukotrpan proces reformi i promjena koje nasušno trebaju Hrvatskoj”, naglasio je lider Mosta.

Manjine birale u posebnoj jedinici

U 12. izbornoj jedinici, u kojoj nacionalne manjine biraju osam zastupnika, najviše glasova srpske nacionalne manjine dobili su predsjednik i ?lanovi SDSS-a Milorad Pupovac, Mile Horvat i Boris Miloševi?.

Ma?arsku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru zastupat ?e Robert Jankovics, a za zastupnika talijanske nacionalne manjine ponovno je izabran Furio Radin.

Najviše glasova ?eške i slova?ke nacionalne manjine ponovno je, kao i lani, osvojio Vladimir Bilek.

Veljko Kajtazi ponovno ?e biti saborski zastupnik pripadnika austrijske, bugarske, njema?ke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalnu manjinu.

Zastupnica za albansku, bošnja?ku, crnogorsku, slovensku i makedonsku manjinu ponovno ?e biti Ermina Lekaj Prljaskaj.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!